O-STA

Odkup kmetijskih pridelkov, maj 2005

(20.7.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov po skupinah, Slovenija, maj 2005

Purchased products by groups - value, Slovenia, May 2005

1000 SITIndeksi / Indices
V 05I-V 05V 05IV 05V 05V 04I-V 05I-V 04
SKUPAJ860469438619430101,6106,3102,2TOTAL
Poljedelstvo177890696829210,797,7106,7Arable farming
Žita66607361697349,462,1105,0Cereals
Industrijske rastline4551259029......189,8Industrial plants
Vrtnine65573274612106,393,5101,2Vegetables
Krmne rastline198149124,423,825,8Fodder plants
Sadjarstvo in vinogradništvo6381367302081080,593,099,7Fruit and wine growing
Sadje250221941640103,081,1105,8Fruits
Sadike sadnega drevja35891388445,1...137,7Fruit plants
Grozdje-----Grapes
Sadike in ceplj. vin. trte1805724001223,065,687,4Vine plants
Alkoholne pijače366269170031491,4104,796,4Alcoholic drinks
Živinoreja690125231533195102,1105,899,8Livestock breeding
Živina23273369936143101,4140,3109,6Livestock
Perutnina in jajca16120477671842100,089,493,3Poultry and eggs
Mleko288618413546280104,696,797,5Milk
Mlečni izdelki578825585103,5133,0127,7Milk products
Kože in volna6353633119777,795,395,2Hides and wool
Med in vosek636122148189,5126,845,2Honey and wax
Drugi pridelki8874163368596106,5126,6134,4Other products
Ribe5000624486497,598,199,9Fishes
Les1)6302892525742113,7123,5143,8Wood1)
Drugo20712159799090,9148,3118,2Other

1) Upoštevan je odkup lesa iz zasebnih gozdov, ki poteka preko zadrug, gozdnih gospodarstev in drugih podjetij.

Included purchase of wood from pirvate forests bought via cooperatives, forest management organisations and other enterprises.

V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:

Količina nekaterih pomembnejših odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija, maj 2005

KOMENTARVrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je maja 2005 znašala 8604,7 milijona SIT in je bila tako za 1,6 % višja kot vrednost odkupa v aprilu 2005 in hkrati za 6,3 % višja kot vrednost odkupa v maju 2004.Vrednost odkupa v živinoreji kot najpomembnejši skupini je bila v letošnjem maju za 2,1 % višja kot v letošnjem aprilu, med pomembnejšimi skupinami živinoreje pa je bil vrednostno večji kot prejšnji mesec odkup živine (za 1,4 %) in mleka (za 4,6 %), odkup perutnine in jajc pa je bil vrednostno enak kot prejšnji mesec. Med pomembnejšimi pridelki v tej skupini je bilo odkupljenih več kot prejšnji mesec le pitanih prašičev, pitanih puranov in mleka; telet, bikov, pitanih piščancev in jajc pa je bilo odkupljenih manj.Od ostalih pomembnejših skupin je bil maja vrednostno večji kot v aprilu odkup sadja (namiznih jabolk in jagod), industrijskih rastlin (hmelja in bučnega semena), vrtnin (zgodnjega in poznega krompirja, solate, kumar, paprike in paradižnika), žit (pšenice) in lesa; vrednostno manjši kot prejšnji mesec pa je bil odkup sadik sadnega drevja in vinske trte, krmnih rastlin, alkoholnih pijač, rib in cvetja.

Priponke: 15-PO-050-0505.doc

Pripravil-a: Marija Sluga