O-STA

Povprečne mesečne plače, januar - maj 2005

(20.7.2005)

Področje: Trg dela

1. Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, januar - maj 2005, končni podatki

Average monthly earnings by legal persons, Slovenia, January - May 2005, final data

1.1 Povprečna mesečna bruto plača

Average monthly gross earnings

SITIndeksi / Indices
mesec /predhodni mesec month /previous monthlmesec / isti mesec lanskega leta month / same month last year
Januar 200526713893,1106,6January 2005
Februar 200526265998,3105,8February 2005
Marec 2005272361103,7106,8March 2005
April 200526954399,0106,1April 2005
Maj 2005273803101,6108,4May 2005

1.2 Povprečna mesečna neto plača

Average monthly net earnings

SITIndeksi / Indices
mesec /predhodni mesec month /previous monthlmesec / isti mesec lanskega leta month / same month last year
Januar 200517111893,8108,1January 2005
Februar 200516846398,4106,8February 2005
Marec 2005172907102,6108,3March 2005
April 200517187499,4108,2April 2005
Maj 2005173719101,1109,5May 2005

Ker je zaradi uvedbe nove metodologije prišlo do preloma časovne vrste, smo po novi metodologiji preračunali še podatke o povprečnih mesečnih plačah za leto 2004, da bo možna primerjava. Rezultati so v tabeli 2.1 (tabelo najdete v priponki).

METODOLOŠKA POJASNILA

Objavljeni podatki so rezultat novega raziskovanja Mesečno poročilo o plačah pri pravnih osebah. Podatke zanj zbira AJPES (s skupnim vprašalnikom Obrazec 1 - ZAP/M) in jih pošilja na SURS, ta pa jih statistično obdela.V podatkih za januar 2005 je prvič upoštevana spremenjena metodologija za izračun povprečnih mesečnih plač, in sicer so v raziskovanje vključene tudi pravne osebe z eno ali dvema zaposlenima osebama v zasebnem sektorju. V raziskovanje niso zajeti samostojni podjetniki posamezniki in pri njih zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje.Končni podatki o povprečnih mesečnih bruto plačah za maj 2005 so za 2 058 SIT oz. 0,7 % nižji od objavljenih začasnih podatkov.Publikacijo, v kateri bomo objavili podrobnejše končne in preračunane podatke o plačah, bomo predvidoma izdali do konca avgusta 2005.

Priponke: 07-PO-010-0508.doc

Pripravil-a: Miran Žavbi