O-STA

Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, maj 2005

(25.7.2005)

Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti

ZAČASNI PODATKI

PROVISIONAL DATA

1 Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti, Slovenija, maj 2005

Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities, Slovenia, May 2005

V 05 V 04V 05 IV 05
Kopenski promet106,097,1Land transport
Vodni prometzzWater transport
Zračni prometzzAir transport
Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij102,7101,2Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
Pomožne prometne dejavnosti96,6100,0Supporting and auxiliary transport activities
Storitve potovalnih in turističnih organizacij113,8103,1Activities of travel agencies
Pošta in telekomunikacije111,8100,3Post and telecommunications
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti92,5102,2Computer and related activities
Poslovne dejavnosti112,689,0Enterprise activities
Podjetniško svetovanje91,496,1Enterprise consultancy
Tehnično svetovanje136,782,1Technical consultancy
Oglaševanje105,297,7Advertising
Druge poslovne dejavnosti91,694,4Other enterprise activities
Čiščenje objektov in opreme106,4105,3Industrial cleaning
Druge storitvene dejavnosti124,2112,0Other service activities

z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen / data not published because of confidentiality

Metodološka pojasnila najdete v priponki.

Priponke: 20-PO-139-0507.doc

Pripravil-a: Mirjana Novak