O-STA

Elektronska dobavnica - najbolj priljubljen projekt v tem trenutku

Dobavnica je dokument, ki dokazuje dejansko stanje naročila in je ključnega pomena pri sledljivosti. V uporabo klasične, papirne dobavnice je vključenih ogromno rutinskih opravil, ki vzamejo veliko časa in kjer je možnost napake precejšnja. Z uvedbo elektronske dobavnice (ePOD) zmanjšamo stroške, izboljšamo učinkovitost in pridobimo večji pregled nad procesi.

Z uvedbo digitalizacije procesov zmanjšamo zaloge in planiramo dostavo glede na dejansko stanje naročil. Tudi trgovska podjetja zaradi velikega števila dobaviteljev in zmanjševanjem vmesnih skladišč vedno težje poslujejo s papirnimi obrazci. Avtomatizacija naročanja in elektronski dokumenti zato postajajo neizogibni. Uvedba uporabe elektronske dobavnice je posledično med podjetji vedno bolj priljubljena. Zakaj?

· Interni pretok informacij je hitrejši (zaledna pisarna, skladišče ter dostavljavci in nazaj).

· Odzivni časi so krajši.

· Dokumentacija se ne izgublja.

· Zagotovljena je sledljivost in vpogled v procese.

· Na dobavnicah je zajet podpis ključnih oseb.

· Dokumentacija je poslana na mail stranke.

· Manj je administrativnega dela (ni ročne obdelave podatkov, avtomatsko fakturiranje ...).

· V primeru reklamacij se proces reševanja le-teh skrajša (zanesljiv prenos podatkov, zajete fotografije).

· Podjetje dvigne ugled z urejenimi poslovnimi odnosi do strank.

Zakaj izbrati rešitev podjetja i-Rose

Strokovna in izkušena ekipa ponuja nabor najboljših praks in skupaj s strankami premaguje izzive digitalizacije poslovanja. Njihova največja konkurenčna prednost je fleksibilnost, saj se rešitve prilagodijo specifiki posameznega podjetja.