O-STA

Sindikati javnega sektorja predsedniku vlade poslali pismo

Danes, 6. septembra 2001, so Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije, Sindikat VIR, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, GLOSA Sindikat kulture Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije ter FIDES Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije na predsednika Vlade RS dr. Janeza Drnovška naslovili pismo, v katerem ga opozarjajo na časovni in vsebinski "ultimat" sindikatom v Pogajalskih izhodiščih Vlade RS za socialni dialog s sindikati javnega sektorja za obdobje 2002-2003. Sindikati javnega sektorja so ga ocenili za nesprejemljivega, ker socialne partnerje postavlja v neenakopravni položaj.