O-STA

Indeksi cen in cene na drobno, julij 2005

(5.8.2005)

Področje: Cene

Podrobne podatke o indeksih cen in cen na drobno objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.

Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev

Pripravil-a: Mojca Maček Kenk