O-STA

Napoved objav statističnih podatkov za teden od 8.8.2005 do 12.8.2005

5.8.2005Številka: 9601-63/ 2005/ 20

Prva statistična objava

NaslovDatum objave
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, julij, 20058.8.2005
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, januar - junij, 2005 - ZAČASNI PODATKI9.8.2005
Indeksi obsega industrijske proizvodnje, junij, 200510.8.2005
Morsko ribištvo, Slovenija, junij 2005 - ZAČASNI PODATKI12.8.2005
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, junij 200512.8.2005
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, junij 200512.8.2005
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, junij 200512.8.2005
Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, junij 200512.8.2005

Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistične informacije

NaslovDatum objave
Anketa o mnenju potrošnikov, Slovenija, januar 20058.8.2005
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, april 2005 - ZAČASNI PODATKI8.8.2005
Mejni prehodi, Slovenija, maj 20058.8.2005
Transport, Slovenija, junij 20058.8.2005
Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, april, 20059.8.2005
Indeksi cen na drobno, Slovenija, julij 200510.8.2005
Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev, Slovenija, julij 200510.8.2005
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, julij 200510.8.2005
Plače in pokojnine, Slovenija, januar - marec 2005 - KONČNI PODATKI11.8.2005

Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.