O-STA

Slovenska podjetja uspešna na razpisu DigiFed

Projekt DigiFed spodbuja širšo vpeljavo naprednih digitalnih tehnologij in kiberfizičnih sistemov (angl. Cyber-Physical Systems - CPS) v mala in srednje velika podjetja v Evropi. V okviru pobude Smart Anything Everywhere ga podpira tudi Evropska unija. DigiFed s številnimi inovacijskimi potmi - poleg aplikacijskega eksperimenta, pri katerem so bili pravkar objavljeni rezultati drugega poziva, sta to še digitalni izziv in generični eksperiment - zagotavlja ključno finančno, inovacijsko in tehnično podporo pri razvoju tehnoloških storitev in produktov. V svoj inovacijski program bo skupno vključil najmanj 200 evropskih malih in srednje velikih podjetij, velik delež teh pa bodo predstavljala podjetja, ki šele začenjajo svojo digitalno preobrazbo.


Eno ključnih inovacijskih stičišč v projektu DigiFed je 4PDIH - slovensko digitalno inovacijsko stičišče, ki deluje v okviru Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani. Gre za ekosistem, ki vključuje raznolike partnerje tako iz velikih kot tudi malih in srednje velikih podjetij, občin, vlagateljev in pospeševalcev, javne uprave, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij ter ustvarja najboljše pogoje za dolgoročni uspeh digitalne preobrazbe v Sloveniji.

Uspeh slovenskih podjetij na razpisu DigiFed

Nedavno so bili objavljeni rezultati drugega poziva v okviru mehanizma aplikacijski eksperiment, v katerem so podjetja lahko pridobila do 55.000 EUR za samostojno prijavo oz. do 110.000 EUR za prijavo v paru s čezmejnim podjetjem. V pozivu je sodelovalo tudi nekaj slovenskih podjetij, nekaterim je 4PDIH svetoval pri tehnični pripravi dokumentacije ter jih usmerjal glede na projektne zahteve. Od sprejetih 82 in ocenjenih 75 prijav je bilo uspešnih 16 prijav, od tega tudi 3, v katerih sodelujejo slovenska podjetja. 16 uspešnih projektov si bo razdelilo 1,3 milijona EUR sredstev. Sredstva bodo tako prejela slovenska podjetja Amibit, Flycom Technologies in Microbium.

V pripravi že naslednji poziv

Naslednji poziv za mala in srednje velika podjetja za sofinanciranje razvoja visokotehnoloških rešitev se začne predvidoma 16. marca 2021, trajal pa bo 12 tednov, do 8. junija 2021. Vabljeni, da spremljate spletno stran 4PDIH in DigiFed ter pripadajoče profile na družbenih omrežjih. Za dodatne informacije o razpisu, usmeritve glede področja, ki ga rešitve v okviru DigiFed obravnavajo, ter napotke glede prijavnih obrazcev se lahko obrnete na 4PDIH.

Kontakt za več informacij:

jure@4pdih.com

Mnenja slovenskih udeležencev o razpisu DigiFed:
"Zahvaljujemo se skupnosti DigiFed in žiriji za izbor med zmagovalce drugega poziva inovacijskih projektov. S projektom 'Smart Sensor Development for Microbium MPN Analyzer' bomo do konca leta 2021 izpopolnili našo napravo za avtomatizirano detekcijo E.coli in koliformnih bakterij v pitni vodi. Z napravo bomo vodovodom omogočili enostaven in digitaliziran postopek za notranji nadzor nad kakovostjo vode in s tem hitrejše ukrepanje ob morebitnih kontaminacijah.

4PDIH nam je ob pripravi prijave na drugi odprti poziv odlično svetoval in delil svoje izkušnje s preteklega razpisa. Na IoT-strategijo našega projekta so vplivali tudi člani podjetja Digital Catapult (VB), ki smo jih izbrali za naše DigiFed partnerje na področju implementacije IoT in AI. Pozdravljamo tovrstne evropske razpise, ki manjšim podjetjem s sofinanciranjem omogočajo vključevanje naprednih digitalnih tehnologij v njihove izdelke, saj s tem omogočajo hitrejši razvoj in lansiranje na trg."

Rebeka Žerovnik, vodja projektov in marketinga, Microbium, d.o.o.

"Sodelovanje s 4PDIH-om je bilo celovito, učinkovito in uspešno. Skupaj smo analizirali razpis DigiFed, zastavili vsebino prijave ter oblikovali prepričljivo predstavitev. Pomoč in podpora, ki smo jo prejeli od 4PDIH-a, nam je pomagala, da smo udeleženi v enem izmed 16 projektov iz vse Evrope, ki bodo podprti na razpisu. Pridobljena sredstva nam bodo omogočala nadaljnjo digitalizacijo naših produktov."

prof. dr. Mitja Ruzzier, Amibit, d.o.o.