O-STA

Bronasta znaka Civilne zaščite za poveljnika PGD Velenje in Udarnike

Velenje, 1. marec 2021 - Ob svetovnem dnevu civilne zaščite, ki ga obeležujemo na današnji dan, 1. marca, je Civilna zaščita Republike Slovenije razglasila prejemnike priznanj in nagrad na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prejemniki bronastega znaka Civilne zaščite so tudi poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Velenje Bojan Brcar in člani skupine prostovoljcev Udarnik Mladinskega centra Velenje.

Ob svetovnem dnevu civilne zaščite čestitamo vsem pripadnikom civilne zaščite, gasilcem in drugim članom reševalnih služb ter prostovoljcem, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Brez njihovega uspešnega delovanja, ki obsega tako preventivo kot tudi sanacijo, bi se veliko težje soočali z naravnimi nesrečami.

Posebne čestitke namenjamo prejemnikom državnih odlikovanj, Bojanu Brcarju, poveljniku Prostovoljnega gasilskega društva Velenje, in članom skupine prostovoljcev Udarnik Mladinskega centra Velenje.

Civilna zaščita je organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe civilne zaščite v skladu merili za organizacijo in opremljanje teh enot.

Zadnja leta smo sistem reorganizirali v skladu z glavnim vodilom, ki je prostovoljnost vseh pripadnikov in njihova pripravljenost sodelovanja v tem sistemu. Zelo pomemben je neposredni stik občinskega štaba civilne zaščite z občani, zato bomo tudi v bodoče obdržali sektorske štabe ter poverjenike po vseh krajih občine.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje