O-STA

Danes praznuje Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 8. marec 2021; Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani na današnji dan praznuje 75 let. Ustanovljena je bila leta 1946 kot del Univerze v Ljubljani in kmalu po nastanku postala ena od najvplivnejših univerzitetnih organizacij v regiji. Na fakulteti je v celotnem obdobju po ustanovitvi diplomiralo 41.820 dodiplomskih študentov, 9545 študentov je končalo magistrski študij, 493 pa jih je pridobilo doktorat znanosti.

Skozi celotno zgodovino fakultete so njeno akademsko skupnost predstavljali vedoželjni študenti, profesorji, sodelavci, alumni, gosti iz prakse in drugi, ki so s svojimi ustvarjalnimi idejami in rešitvami pisali zgodbo o uspehu fakultete. Z vrsto dejavnosti in organizacijskimi rešitvami je fakulteta zagotavljala dvosmeren pretok mednarodno konkurenčnega in visokokakovostnega znanja v prakso. Danes se lahko fakulteta pohvali s tremi najpomembnejšimi priznanji odličnosti (EQUIS, AACSB in AMBA) ter uvrstitvijo med 90 najboljših poslovnih šol v Evropi na lestvici Financial Times. Akreditacije za fakulteto pomenijo priznanje najvišje kakovosti in utrjujejo njeno mednarodno prepoznavnost in ugled ter zaposljivost njenih diplomantov.

Na fakulteti so in še vedno poučujejo ugledni slovenski in tuji ekonomisti ter strokovnjaki s področja poslovnega izobraževanja. Profesorji, diplomanti in študentje fakultete odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe ter uresničevanju ciljev, ki so opredeljeni v viziji in poslanstvu fakultete.

V 75 letih delovanja je Ekonomska fakulteta ustvarila številne povezave s poslovno skupnostjo in širšim družbenim okoljem, ki se kažejo v vpetosti predstavnikov podjetij in drugih organizacij v fakultetno skupnost in v njihovi aktivni vlogi pri upravljanju fakultete. Fakulteta je posebej ponosna na Alumni klub, združenje vseh diplomantov, ki šteje več kot 9000 aktivnih članov.

Ekonomska fakulteta v jubilejno 75. leto vstopa z dobrodelnim projektom 3C - ustvarjamo, povezujemo, spreminjamo (Create, Connect, Change). Študentke in študente ter svojo celotno akademsko družino s tem projektom spodbujajo k razmišljanju in ravnanju, ki prispevata k trajnim rešitvam ter napredku in pozitivnim družbenim spremembam. Projekt 3C je tudi družbeno odgovoren; del prodaje bo namenjen nakupu računalniške opreme za študente. Na ta način bo Ekonomska fakulteta mlade ume še uspešneje spodbudila in podprla pri njihovi strasti do ustvarjanja, povezovanja in spreminjanja.


Spletna stran: Ob praznovanju 75 letnice so oblikovali posebno spletno stran, ki je v celoti posvečena 75-letnici EFUL: https://www.75-let-ef.com/home