O-STA

Agencija za varnost prometa je policiji v uporabo predala 16 silhuet policistov z radarjem za 8 policijskih uprav

Ljubljana, 15. 3. 2021 - Agencija za varnost prometa je danes Policiji v uporabo predala 16 silhuet policistk in policistov z radarjem, za vsako policijsko upravo po dve silhueti. V promet se vrača vse več različnih udeležencev, obseg prometa se povečuje iz tedna v teden, na cestah je vse več kolesarjev in pešcev, prav tako se je že začela motoristična sezona. S silhuetami v naravni velikosti želimo prispevati k večji prometni varnosti, tako da vse voznike spodbudimo, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in zmanjšajo hitrost vožnje. Ta ukrep se je v preteklosti izkazal kot pozitiven.

Agencija za varnost prometa je s pomočjo stacionarnih merilnikov hitrosti že preizkusila vpliv silhuet na umirjanje prometa. Rezultati so pokazali padec povprečnih hitrosti na merjenih odsekih do 20 %. Znižalo se je tudi število ugotovljenih prekrškov. Na lokaciji meritev z omejitvijo hitrosti 40 km/h, se je število ugotovljenih prekrškov zmanjšalo za 68 %, na lokaciji meritev z omejitvijo hitrosti 50 km/h, pa za kar 89 %.

Dne 15. marca, je tudi dan, ko je predvidena menjava zimskih pnevmatik za letne, toda vreme je še vedno precej spremenljivo, zato z menjavo še ni potrebno hiteti, kljub koledarski pomladi, ki se začenja konec tega tedna. Agencija in Policija priporočata spremljanje razmer na cestah in prilagoditev vožnje ter dosledno spoštovanje predpisov.

Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., direktor Agencije za varnost prometa, je izpostavil: "Silhuete imajo neposreden pozitiven učinek na umirjanje prometa, ki s tem postaja varnejši za vse udeležence. Agencija za varnost prometa se je zato ob povečevanju obsega prometa odločila za širitev tega preventivnega ukrepa. Veseli nas dobro sodelovanje s Policijo, saj nas povezujejo skupna prizadevanja za večjo varnosti vseh udeležencev v prometu. Ob tej priložnosti apeliramo na vse voznike, naj spoštujejo vsa cestnoprometna pravila in hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti. Upoštevajo naj, da je v prometu več pešcev, kolesarjev in motoristov, zato naj vozijo še posebej strpno in previdno."

Mag. Ivan Kapun, Vodja Sektorja prometne policije, je dejal: "V preteklosti je Policija silhuete uporabljala predvsem na odsekih cest, kjer se je stanje varnosti cestnega prometa poslabšalo in na odsekih cest, ki jih za svojo vožnjo pogosto uporabljajo motoristi. Primer dobre prakse so aktivnosti v dolini Soče, kjer so se silhuete pokazale kot učinkovito preventivno sredstvo. Policijske uprave so na podlagi teh dobrih izkušenj izrazile željo po nadaljevanju opisane prakse. Zato smo se z Agencijo RS za promet dogovorili, da bomo tudi v letošnjem letu, poleg ostalih aktivnosti, uporabljali tudi silhuete. Vsaka Policijska uprava bo dobila dve silhueti, ki bosta oplemenitile preventivne aktivnosti na področju varnosti cestnega prometa. Agenciji za varnost prometa se zahvaljujemo za pripravljenost pri podpori našim prizadevanje za boljšo varnost cestnega prometa."


V času meritev učinka silhuet nižje hitrosti in manj prekrškov

Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s Policijo avgusta 2019 predstavila dodatno obliko preventivnih aktivnosti za večjo prometno varnost. V Posočju (ob cestah na območju bovške policijske postaje) je skupaj s Policijo postavila silhuete policista in policistke z radarjem v naravni velikosti. Podobne silhuete je slovenska policija v preteklosti že uporabljala. Oktobra 2019 je Agencija na dveh lokacijah izvajala meritve s stacionarnim merilnikom hitrosti. Omejitev hitrosti na prvi lokaciji znaša 40 km/h, na drugi lokaciji pa 50 km/h. V času izvajanja meritev je mimo stacionarnega merilnika peljalo skupaj preko 1.000 vozil. Prvi niz meritev je bil opravljen brez uporabe, drugi pa z uporabo postavljenih silhuet policistov.

Rezultati meritev na obeh lokacijah so pokazali, da so bile povprečne hitrosti najnižje tedaj, ko sta bili postavljeni silhueti policistov. Na območju, kjer je omejitev hitrosti 40 km/h, je stacionarni merilnik hitrosti izmeril povprečno hitrost vozil 36 km/h, pred postavitvijo silhuet pa je znašala povprečna hitrost 45 km/h. Na drugem merilnem mestu, kjer je omejitev 50 km/h, je stacionarni merilnik hitrosti ob postavljeni silhueti izmeril povprečno hitrost vozil 38 km/h, pred postavitvijo silhuet pa je znašala povprečna hitrost 45 km/h. Prav tako kot povprečne hitrosti, se je znižalo tudi število ugotovljenih prekrškov. Na lokaciji z omejitvijo hitrosti 40 km/h, se je število ugotovljenih prekrškov zmanjšalo za 68 %, pri omejitvi hitrosti 50 km/h, pa za kar 89 %.

Meritve, ki jih je Agencija izvedla na terenu, so dokazale, da je postavitev silhuet policistov v praksi učinkovit preventiven ukrep, saj pripomore k takojšnjemu zmanjšanju povprečnih hitrosti. Povprečne hitrosti so se ob postavljenih silhuetah znižale do 20 %. Izkušnje iz prakse kažejo, da gre za ukrep, ki je učinkovit ob pogosti menjavi lokaciji postavitve. Dodatno potrditev učinkovitosti silhuet smo dobili pri ponovnem merjenju hitrosti teden dni po opravljenih meritvah. Povprečne hitrosti so bile do 10 % nižje kot v obdobju meritev pred postavitvijo silhuet.
Do 5. marca letos po trenutnih podatkih 39 % manj prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani

Letos (1. 1. -5. 3.) je po trenutno veljavnih začasnih podatkih zabeleženih 1.840 prometnih nesreč (lani v enakem obdobju 3.014), umrlo je 8 udeležencev (11 v 2020), 58 (74 v 2020) je bilo hudo, 482 (955 v 2020) pa lažje telesno poškodovanih. Povzročitelji pod vplivom alkohola so povzročili 129 prometnih nesreč, v kateri je 1 (6 v 2020) oseba umrla, 11 (13 v 2020) je bilo hudo, 31 (66 v 2020) pa lažje telesno poškodovanih.

Po trenutno veljavnih začasnih podatkih so v prvem tednu marca (1.-7. marec 2021) za posledicami prometnih nesreč umrle 4 osebe (enako kot v celotnem februarju 2021), drugi teden marca (8. - 14. marec 2021) pa je minil brez smrtnih žrtev.

Med ranljivimi skupinami udeležencev je stanje najbolj zaskrbljujoče pri pešcih

Najbolj črna je po trenutno veljavnih začasnih podatkih letošnja statistika med pešci. Zabeleženih je namreč 66 prometnih nesreč z udeležbo pešca. Do vključno 7. marca so življenje izgubili kar 4 pešci, noben pa ni bil povzročitelj prometne nesreče, v kateri je umrl. 13 pešcev je bilo hudo, 34 pa lažje telesno poškodovanih. V enakem obdobju lani je bilo 144 prometnih nesreč z udeležbo pešca, 1 je umrl, 24 pešcev je bilo hudo, 117 pa lažje telesno poškodovanih.

Letos (1. 1. -5. 3.) je po trenutno veljavnih začasnih podatkih v 56 prometnih nesrečah z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil 1 voznik umrl, 9 voznikov je bilo hudo, 27 pa lažje poškodovanih. Kar dve tretjini (35 od 56) prometnih nesreč so povzročili vozniki enoslednih motornih vozil sami. V enakem obdobju lani je bilo takšnih prometnih nesreč 67, 1 voznik je umrl, 7 voznikov je bilo hudo, 37 pa lažje poškodovanih.

Letos (1. 1. - 5. 3.) je bilo na slovenskih cestah 91 prometnih nesreč z udeležbo kolesarja, 12 je bilo hudo, 58 pa lažje telesno poškodovanih. Kar dve tretjini (58) prometnih nesreč so povzročili kolesarji sami. V enakem obdobju lani so bile zabeležene 103 prometne nesreče z udeležbo kolesarjev, 13 je bilo hudo, 49 pa lažje telesno poškodovanih.

Izjavi sta podala direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar, univ. dipl. inž. str. in vodja Sektorja prometne policije mag. Ivan Kapun.

https://www.youtube.com/watch?v=Xe-LSSWEb1c

Video, foto in besedilo: JANEZ PLATIŠE, AVP