O-STA

Zavod Slovenija-transplant tudi v času epidemije podira mejnike

Avtor fotografije: Oskar Letonja

Zavod Slovenija-transplant je od leta 2002 osrednja nacionalna strokovna ustanova, ki povezuje donorske in transplantacijske centre, vključene v nacionalno transplantacijsko mrežo. Slovenija je obenem že od leta 2000 aktivna članica mednarodne neprofitne organizacije za izmenjavo organov in tkiv Eurotransplant. Po skoraj dvajsetih letih delovanja uživa zavod Slovenija-transplant velik ugled tudi v mednarodni skupnosti, Slovenija pa se uvršča med države z najkakovostnejšim donorskim programom in transplantacijskim zdravljenjem. Tudi v času epidemije zavod sledi svojemu osnovnemu poslanstvu in ohranja močno humanistično vizijo, ki postavlja v ospredje vrednote, kot so empatija, solidarnost in skrb za sočloveka.

V koronskem letu 2020 več presaditev organov kot leto poprej

Zavod Slovenija-transplant vodi, nadzira, koordinira donorsko in transplantacijsko dejavnost v Sloveniji ter ozavešča javnost o darovanju organov. Donorska in transplantacijska dejavnost zagotovo sodita med logistično zahtevnejše dejavnosti v medicini, v letu 2020 pa so bili izzivi na tem področju še večji. Kljub izjemnim okoliščinam so v zavodu Slovenija-transplant poskrbeli, da je transplantacijsko zdravljenje tudi lani potekalo nemoteno. Še več, število umrlih darovalcev organov in presaditev organov je bilo v letu 2020 večje kot leto poprej. V Centru za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana so presadili 114 organov, kar je 19 več kot v letu 2019. Lani je bilo največ presaditev ledvic, in sicer 47. Na čakalnem seznamu za presaditev sicer še vedno ostaja več kot 200 pacientov.

Slovenska transplantacijska medicina še naprej z odmevnimi dosežki

"Z lastnim znanjem in posvetovanjem s transplantacijskimi centri v tujini smo se ustrezno prilagodili, redno smo izdajali posodobljena navodila in usmeritve za delo v epidemičnih razmerah. Za nas je bilo ves čas ključno, da z ustreznimi ukrepi donorske dejavnosti ne zaustavljamo, da zagotavljamo zdravljenje, varnost za vse strokovnjake in ohranimo kakovost za prejemnike organov. Ukrepi so bili očitno učinkoviti, saj smo delovali brez prekinitev, leto pa smo zaključili s 47 umrlimi darovalci, 1 živim darovalcem in 114 transplantacijami. Prav tako nismo imeli primera prenosa okužbe covid-19 z darovalca na prejemnika," pravi prim. Danica Avsec, dr. med., direktorica zavoda Slovenija-transplant. Transplantacijska medicina v Sloveniji je tako tudi v izrednih razmerah dosegla nekaj izjemnih uspehov. Eden izmed dosežkov, ki jim botruje tudi učinkovita dejavnost darovanja in pridobivanja organov, in ki so močno odmevali tudi v tujini, je bila presaditev pljuč 34-letniku, ki mu je ta vitalni organ odpovedal zaradi zapletov po covidu-19.

Darovanje organov kot ena najvišjih oblik pomoči sočloveku

Tudi v času epidemije ostaja ozaveščanje javnosti o darovanju organov eno izmed najpomembnejših poslanstev zavoda Slovenija-transplant. Pri svojem delu sledijo najvišjim etičnim standardom, obenem pa si prizadevajo za ažurno in transparentno obveščanje javnosti. "Slovenci smo v povprečju zelo naklonjeni darovanju organov. Na načelni ravni dejavnost podpira okoli 85 odstotkov ljudi, kar je zelo visoko v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Imamo tudi visoko stopnjo soglasja svojcev za darovanje, med 75 in 85 odstotki, kar je tudi med najvišjimi v Evropi. Še vedno pa se zelo malo ljudi za časa življenja opredeli glede darovanja po smrti," dodaja prim. Avsec, ki obenem poudarja, kako pomembno je, da pogovor o tej temi dobi prostor tako v ožji družini kot v širši družbi. Če je le mogoče, te težke odločitve ne prenašajmo na svojce, ampak se lahko o darovanju opredelimo že sami za časa življenja. Tudi v času epidemije lahko to na povsem preprost način storimo po elektronski poti, naša odločitev za ali proti pa bo ostala zabeležena v nacionalnem registru.

V nadaljnjem razvoju potrebna aktivna podpora države

V nadaljnjem razvoju transplantacijske dejavnosti in darovanja ter pridobivanja organov v Sloveniji bo potrebna aktivna podpora države in Ministrstva za zdravje. Transplantacijska medicina v Sloveniji je namreč dosegla nivo, ko mora država na novo definirati pooblastila in zahteve za to področje, še zlasti za donorsko dejavnost. Zavod Slovenija-transplant lahko le na podlagi strokovnih in organizacijskih pooblastil pristojnih institucij načrtuje prihodnje razvojne aktivnosti na nacionalni ravni in se še naprej uspešno udejstvuje v mednarodnih povezavah. Le ob posluhu države se bo transplantacijska medicina v Sloveniji še naprej razvijala v začrtani smeri in dosegala nove mejnike.