O-STA

Mleko in mlečni izdelki, junij 2005 (12.8.2005)

Mleko in mlečni izdelki, junij 2005 (12.8.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo


1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, iz njega proizvedeni v slovenskih mlekarnah, Slovenija,
maj - junij 2005

Cow's milk collected and products obtained in Slovene Dairies, Slovenia, May - June 2005

1000 tIndeksi/Indices
V 05VI 05VI 05 V 05VI 05 VI 04I-VI 05 I-VI 04
Odkupljeno mlekoMilk collected
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev46,343,994,8100,299,4Cow's milk from farms
povprečna vsebnost maščobe(%)4,114,0398,199,399,8fat content (%)
povprečna vsebnost beljakovin (%)3,323,2798,599,499,3protein content (%)
Dobljeni izdelkiProducts obtained
Konzumno mleko24,123,095,477,588,9Drinking milk
Smetana1,61,486,493,198,7Cream
Kislo mleko3,43,295,389,890,9Acidified milk
Zgoščeno mlekozz....27,9Concentrated milk
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahuzz99,4167,8107,5Cream milk powder, whole milk powder and partly skimmed-milk powder
Posneto mleko v prahuzz37,639,161,9Skimmed-milk powder
Maslo skupaj - v ekvivalentu maslazz75,985,585,3Butter (total - in butter equivalent)
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka2,11,991,4110,195,2Cheese from cow's milk only

zpodatek zaradi zaupnosti ni objavljen...ni podatka
zdata not published because of confidentiality...data not available


DOSTOP DO PODATKOV

Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen in cene kmetijskih pridelkov objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

Podatkovna baza SI-STAT
Okolje in naravni viri
Kmetijstvo in ribištvo
Mleko in drugi živalski proizvodi
Mleko in mlečni izdelkiKOMENTAR

Čeprav je bilo v letošnjem juniju odkupljenega za 5,2 % manj mleka kot v prejšnjem mesecu, je bil odkup v primerjavi z lanskim junijem praktično enak. Polletna količina odkupljenega mleka je malenkost manjša kot v enakem obdobju lani.

Vsebnost maščob in beljakovin v mleku, zbranem v juniju 2005, se v primerjavi s prejšnjimi meseci še naprej pričakovano znižuje. Vendar pa je vsebnost beljakovin in maščob v mleku nekoliko nižja tudi v primerjavi z lanskim junijem in pri primerjavi polletnih kumulativnih vrednosti.

V juniju 2005 so bile v slovenskih mlekarnah proizvedene količine pri vseh skupinah mlečnih izdelkov manjše kot prejšnji mesec. Najbolj se je zmanjšala količina posnetega mleka v prahu in masla.

Tudi v primerjavi z lanskim junijem se je proizvodnja skoraj vseh skupin mlečnih izdelkov v juniju 2005 zmanjšala, izjema sta le mleko v prahu z višjo vsebnostjo maščob in sir.

Z izjemo mleka v prahu z višjo vsebnostjo maščob, ki se ga je letos proizvedlo za 7,5 % več, se je pri večini skupin mlečnih izdelkov polletna proizvodnja zmanjšala. Najbolj se opušča proizvodnja zgoščenega mleka, zelo zmanjšana pa je tudi proizvodnja posnetega mleka v prahu.


Priponke:


Pripravil-a: Aleš Stele