O-STA

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, junij 2005 (12.8.2005)

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, junij 2005 (12.8.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo


1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, junij 2005

Agricultural input price indices, Slovenia, June 2005

Indeksi / Indices
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)131,5100,597,7Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1)
Semena in sadike130,4100,0101,2Seeds and planting stock
Energija; maziva145,2103,0122,1Energy; lubricants
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal151,597,0103,3Fertilisers and soil improvers
Sredstva za varstvo rastlin116,0100,0103,9Plant protection products and pesticides
Veterinarske storitve142,0100,0103,8Veterinary expenses
Krmila115,7100,079,5Animal feedingstuffs
Vzdrževanje opreme135,7101,4106,0Maintenance of materials
Vzdrževanje zgradb128,7100,2104,3Maintenance of buildings
Drugi proizvodi in storitve164,1100,1101,6Other goods and services
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)137,699,3104,6Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2)
Oprema131,6100,4106,0Materials
Zgradbe151,297,3102,2Buildings
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)133,3100,199,7TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2)

DOSTOP DO PODATKOV:

Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

Podatkovna baza SI-STAT
Okolje in naravni viri
Kmetijstvo in ribištvo
Kmetijske cene
Cene inputov v kmetijstvu

KOMENTAR

Cene inputov v kmetijstvu so bile v juniju 2005 povprečno za 0,1 % višje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 0,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se znižale povprečno za 0,7 %).

V primerjavi s cenami v juniju 2004 pa so bile cene inputov v kmetijstvu v juniju 2005 nižje povprečno za 0,3 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 2,3 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale povprečno za 4,6 %).


Priponke:


Pripravil-a: Helena Puc