O-STA

Morsko ribištvo, junij 2005 (12.8.2005)

Morsko ribištvo, junij 2005 (12.8.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo


ZAČASNI PODATKI PROVISIONAL DATA

1. ULOV IN MARIKULTURA V FAO RIBOLOVNEM OBMOČJU F_R37_2_1, JUNIJ 20051)

CATCH AND MARICULTURE IN FAO FISHING REGION F_R37_2_1, JUNE 20051)

Vrste ribŠifra v New Cronos New Cronos codeUlov VI 05 skupaj (kg) Catch VI 05 total (kg)Indeksi IndicesSpecies
VI 05
V 05
VI 05
VI 04
Ulov, skupajCATCH F004940985,150,3Total fishery products
Ribe, skupajCATCH F0348898100,748,0Total marine fish
SardelaPIL2710599,146,0European pilchard
Sardon (inčun)ANE17533176,353,5European anchovy
SkušaMAC42586,9133,7Atlantic mackerel
LokardaMAS1168,5.Chub mackerel
ŠurHOM518.152,4Atlantic horse mackerel
MolWHG219530,355,2Whiting
Zlati cipljiMUL190218,410,5Golden mullets
BukvaBOG184.242,1Bogue
SalpaSLM326.76,89Salema
Morski list (švoja)SOL2010,58,4Common sole
ŠparSRG18379,268,0Sargo breams nei
RibonPAC103,92,1Common pandora
Druge ribeMZZ937,14,3Marine fishes nei
Mehkužci, skupajCATCH F5051157,722,0Molluscs, total
LigenjSQC5791,959,4Common squids
SipaCTC71,14,2Common cuttlefish
Moškatna hobotnicaOCM447304,025,4Musky octopuses
Školjke in polži--..Shells and snails nei
Raki, skupajCATCH F40-..Crustaceans, total
Marikultura, skupajAQUA F001254085,150,3Total aquaculture production
Ribe, skupajAQUA F03246858,330,2Total marine fish
BrancinBSS246858,336,6European seabass
OradaSBG-..Gilthead seabream
Školjke, skupajAQUA F041007295,960,1Total shelfish
KlapavicaMSM1007295,960,1Mediterranean mussel
Morski ulov in marikultura, skupajGPR_R37_2_16194996,448,6Total fishery and aqua products

1) FAO 37_2_1 ribolovno območje je ribolovno območje slovenskih ribičev (severni del Jadranskega morja).

FAO 37_2_1 fishing region is the fishing region of Slovene fishermen (North part of the Adriatic sea).DOSTOP DO PODATKOV:
Letne podatke o morskem ribištvu (morskem gospodarskem ribolovu in marikulturi) objavljamo na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

Podatkovna baza SI-STAT
Okolje in naravni viri
Kmetijstvo in ribištvo
Ribištvo

KOMENTAR

Masa vseh v juniju 2005 ulovljenih morskih živali je bila 62 ton, to je za 3,6 % manj kot v preteklem mesecu in kar za 51,4 % manj kot v juniju 2004.

V primerjavi z junijem 2004 se je zmanjšal ulov sardel več kot za polovico, glavonožcev celo za 74,7 %, rakov pa sploh ni bilo prikazanih v ulovu.

Skupna masa v juniju 2005 vzrejenih morskih živali je bila 12,5 ton. V primerjavi z majem se je zmanjšala za 14,9 %, v primerjavi z junijem 2004 pa je bila manjša za polovico. Upoštevati pa moramo, da je bila vzreja rib in školjk v lanskem juniju izredno dobra.


Priponke:


Pripravil-a: Enisa Lojović