O-STA

Pozivamo k e-poslovanju

Občanke in občane pozivamo, da v čim večji meri poslujejo po elektronski poti in tako pomembno prispevajo k preprečevanju širjenja koronavirusne bolezni. Stranke prosimo, da vloge oddajo na e-naslov info@velenje.si oziroma prek portala eUprava.

Mestna občina Velenje že od začetka epidemije omogoča urejanje zadev z upravo po elektronski poti. Povezave do elektronskih vlog so objavljene na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Obrazci, vloge).

Objavljen je tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, v katerem so določeni začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah v času epidemije, ki je podaljšana do 16. aprila 2021.

Na podlagi veljavnega odloka se lahko vloge vložijo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa. Prav tako lahko stranke vlagajo vloge neposredno pri organu, če vložitev predhodno najavijo. V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se lahko stranki, ki izkaže pravni interes, pošlje kopija dokumentov zadeve. V tem obdobju se lahko tudi elektronsko podpisane odločbe, sklepe in druge dokumente vroča po e-pošti in ni potrebna vložitev v elektronsko varen predal.

Ob ustreznih zaščitnih ukrepih je možno tudi osebno urejati zadeve na sedežu občine (Titov trg 1) v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in torek od 8. do 14.30, v sredo od 8. do 17. ure in v petek, od 8. do 13. ure. Zaradi lažje organizacije dela prosimo občane, da obisk predhodno najavijo. Pozivamo tudi k spoštovanju preventivnih ukrepov (vstop samo z zaščitno masko, razkuževanje rok, vzdrževanja medosebne razdalje vsaj 2 m itd.).

Občanke in občane še enkrat pozivamo, da iz preventivnih razlogov zaradi širjenja koronavirusa v čim večji meri vloge oddajajo elektronsko. Kontaktirajo lahko tudi posameznega javnega uslužbenca. Telefonske številke vseh uslužbencev in njihovi e-naslovi so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje, na povezavi www.velenje.si/uprava-organi-obcine/uprava-mov.