O-STA

Odkup kmetijskih pridelkov, junij 2005

(18.8.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov po skupinah, Slovenija, junij 2005

Purchased products by groups - value, Slovenia, June 2005

1000 SITIndeksi / Indices
VI 05I-VI 05VI 05V 05VI 05VI 04I-VI 05I-VI 04
SKUPAJ79533704657280092,4100,1101,8TOTAL
Poljedelstvo178293875122100,247,485,1Arable farming
Žita6630242599996,526,472,4Cereals
Industrijske rastline2950619796,560,9172,4Industrial plants
Vrtnine110634385246168,787,096,6Vegetables
Krmne rastline4071898205,6847,932,6Fodder plants
Sadjarstvo in vinogradništvo630203365101398,884,596,7Fruit and wine growing
Sadje1737261111536669,464,596,2Fruits
Sadike sadnega drevja-138844--137,7Fruit plants
Grozdje-----Grapes
Sadike in ceplj. vin. trte466224467425,858,586,5Vine plants
Alkoholne pijače4518152152129123,496,496,4Alcoholic drinks
Živinoreja65283373806153294,6103,6100,4Livestock breeding
Živina20967891203293290,1108,1109,3Livestock
Perutnina in jajca1608493928033599,8104,595,0Poultry and eggs
Mleko27212261626750894,399,297,7Milk
Mlečni izdelki292258775,06,9106,7Milk products
Kože in volna75637406834119,0131,2100,4Hides and wool
Med in vosek2590048048407,2129,069,6Honey and wax
Drugi pridelki616537398513369,5117,8131,5Other products
Ribe51364296228102,7120,3102,9Fishes
Les1)497711302345379,0128,7141,1Wood1)
Drugo6746266545232,671,7110,9Other

1) Upoštevan je odkup lesa iz zasebnih gozdov, ki poteka preko zadrug, gozdnih gospodarstev in drugih podjetij.

Included purchase of wood from pirvate forests bought via cooperatives, forest management organisations and other enterprises.

V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:

Količina nekaterih pomembnejših odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija, junij 2005

KOMENTAR

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je junija 2005 znašala 7953,4 milijona SIT in je bila tako za 7,6 % nižja kot vrednost odkupa v maju 2005 in hkrati za 0,1 % višja kot vrednost odkupa v juniju 2004.Vrednost odkupa v živinoreji kot najpomembnejši skupini je bila v letošnjem juniju za 5,4 % nižja kot v letošnjem maju. Pri vseh pomembnejših skupinah živinoreje je bil odkup vrednostno nižji kot prejšnji mesec, in sicer odkup živine za 9,9 %, perutnine in jajc za 0,2 % in mleka za 5,7 %. Med pomembnejšimi pridelki v tej skupini je bilo odkupljenih več kot prejšnji mesec le pitanih piščancev, pitanih puranov in konj; telet, bikov, pitanih prašičev, jajc in mleka pa je bilo odkupljenih manj.Od ostalih pomembnejših skupin je bil junija vrednostno večji kot v maju odkup vrtnin (paradižnika, zelja, cvetače, solate, korenja in zgodnjega krompirja) ter namiznega in kakovostnega vina; vrednostno manjši kot prejšnji mesec pa je bil odkup sadja (predvsem namiznih jabolk), industrijskih rastlin (hmelja in bučnega semena) ter lesa.

Priponke: 15-PO-050-0506.doc

Pripravil-a: Marija Sluga