O-STA

Preverite, če obvladujete življenjske izzive?

Ljubljana, april 2021 - Ali znate poiskati koristne podatke, ki vam pomagajo pri odločitvah in ravnanju z mesečnimi prejemki, uspete ob množici ponudb najti najugodnejšo zase? Kako dobro znate ukrepati, ko se vi ali vaši najbližji znajdete v zdravstvenih težavah? Ali obvladujete elektronske storitve? Ali preprosto želite izvedeti več o sebi?

Pri obvladovanju življenjskih izzivov vam bo v pomoč poznavanje lastnih spretnosti - v čem ste dobri in kaj lahko še izboljšate. Zanesljiv pripomoček pri tem je Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti - SVOS. Za odrasle vseh starosti je brezplačen, rešite ga preko spleta.

Srečali se boste z nalogami iz vsakdanjega življenja in ocenili besedilne, matematične in spretnosti reševanja problemov v računalniškem okolju. Če pa vas zanima kako uporabljate spretnosti v osebnem življenju, vaši poklicni interesi, kako zdravo živite, lahko preverite tudi to.

Takoj ko končate z reševanjem, dobite rezultate, ki so samo vaši. Zraven pa vas čaka še zanimiva informacija o tem, kako uspešni ste bili v primerjavi z drugimi odraslimi iste starosti, podobnega poklica ter izobrazbe v Sloveniji in v tujini. Rezultati ocenjevanja vam bodo v pomoč pri morebitnih odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje.

Vas zanima več o vprašalniku, brezplačnem dostopu in svetovanju?

Oglasite se na vaši najbližji lokalni točki SVOS, več na https://svos.acs.si, kjer boste dobili vse informacije. Ocenjevanje spretnosti odraslim v Sloveniji omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. Strokovno nad ocenjevanjem spretnosti bedi Andragoški center Slovenije. V sodelovanju z javnimi izobraževalnimi ustanovami skrbi za dostopnost SVOS za vse odrasle po vsej Sloveniji. Za majhno državo, kot je Slovenija, je pomembno, da imajo vsi prebivalci razvite spretnosti. Izkoristite to možnost!

Spoznaj spretnosti - zaglej nove priložnosti!

Vtisi o SVOS

Boris Jesenšek, udeleženec izobraževanj na Zasavski ljudski univerzi in prostovoljec v medgeneracijskem centru Zasavje:

"Vprašalnik SVOS mi je predstavljal nov izziv v življenju. Ponudil mi je možnost za novo spoznanje o tem, kakšne so moje sposobnosti in kako se prilagajam spremembam novega časa. Rezultati so zame zelo pomembni. Potrdili so mi, da še vedno uspešno sledim izzivom 21. stoletja, aktivno delujem v družbi in ohranjam kakovost življenja.

Vprašalnik bi priporočil vsem odraslim, da si ustvarijo sliko o sebi, si potrdijo samozavest in se ne obremenjujejo, če kakšnega vprašanja ne bodo rešili. Čar vprašalnika je ugotoviti, kje so naše šibke točke in katera področja moramo še nadgraditi."

Pripravil: Janez Platiše
Foto: ACS