O-STA

Indeksi povprečnih vrednosti zunanje trgovine, 4. četrtletje 2004

(19.8.2005)

Področje: Zunanja trgovina

KONČNI PODATKI

FINAL DATA

Indeksi povprečnih vrednosti zunanje trgovine za četrto četrtletje 2004, izračunani iz končnih zunanjetrgovinskih podatkov za 2004, so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.

Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza, s katerimi merimo dinamiko izvoznih in uvoznih cen, so prikazani po sektorjih in odsekih Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), po področjih, podpodročjih in oddelkih Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) in po Klasifikaciji širokih ekonomskih kategorij. Indeksi so izračunani iz podatkov v SIT in podatkov v EUR.

DOSTOP DO PODATKOV

Pripravil-a:

Simon Perše