O-STA

Venus Beauty Supply objavila nakup FermaVir Research in zaključek ponudb

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--18. avgust 2005-- Podjetje Venus Beauty Supply, Inc. je danes objavilo nakup FermaVir Research, Inc., prenos delnic in zaključek z nakupom povezane zasebne ponudbe. Venus Beauty Supply je prav tako odobrilo menjavo delnic v razmerju 38,25 proti 1 ter napovedalo spremembo imena v FermaVir Pharmaceuticals Inc. Novo ime bo začelo veljati z 22. avgustom 2005. Podjetje predvideva, da bo OCTBB, servis za kotacijo delnic v prosti prodaji, istega dne ali malce kasneje spremenilo oznako za delnice podjetja. Podjetje bo dodatne informacije sporočilo takoj, ko bodo le te na voljo.

FermaVir Research je biotehnološko razvojno podjetje, ki je od Univerze v Cardiffu pridobilo licenčne pravice za več spojin, ki se uporabljajo pri zdravljenju različnih virusnih obolenj, kot so: virus Varicella zoster (VZV) ter povzročitelj pasastih izpuščajev, noric in človeškega citomegalovirusa (CMV). Povzročitelj spada v družino herpesnih virusov, kamor spadajo tudi virusi, ki povzročajo norice, mononukleozo, herpes labialis (ustni herpes) in herpes genitalis (genitalni herpes). Podjetje FermaVir trenutno izvaja predklinične raziskave s katerimi želi določiti ustrezno spojino, ki bi se lahko uporabila pri zdravljenju pasastih izpuščajev. Prav tako želi iz zbirke svojih patentno zaščitenih spojin izločiti najustreznejšega kandidata za zdravljenje CMV okužb pri pacientih, ki so jim presadili organ. FermaVir prav tako izvaja dejavnosti, s katerimi želi od izobraževalnih, znanstvenih ali poslovnih ustanov in podjetij pridobiti dodatne vire in tehnologije, s katerimi bi lahko dopolnilo svoje poslovanje.

Informacije o pogojih prevzema so na voljo v poročilu na obrazcu 10-KSB, ki ga je podjetje 15. avgusta 2005 poslalo SEC (Securities and Exchange Commission), ameriški zvezni komisiji za trgovanje z vrednostnimi papirji. Dodatni podatki o Venus Beauty Supplies, njegovi podružnici FermaVir, spremembah vodstva in materialnih tveganjih bodo objavljeni v obrazcu 8-K, ki ga bo podjetje predvidoma poslalo SEC 22. avgusta 2005.

Geoffrey W. Henson,

212-375-2630