O-STA

Danes odstranjevanje nevarnih dreves pri mestnem stadionu

Velenje, 20. april 2021 - Danes je ob 15. uri predviden posek in odstranitev podrtega bora in smrek v gozdičku pri mestnem stadionu (v bližini okrepčevalnice Oaza). Občanke in občane prosimo, da se v času sečnje in spravila dreves ne zadržujejo v bližini tega gozdička.

Pred nekaj časa je veter podrl rdeči bor v gozdičku pri mestnem stadionu. Predstavniki Mestne občine Velenje, ki je lastnica zemljišča, so skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije opravili ogled še preostalih drevesih na tem prostoru. Revirni gozdar je po ogledu ocenil, da je potrebno odstraniti še tri smreke, ki predstavljajo nevarnost za mimoidoče.

Eno izmed odstranjenih smrek bomo v petek, 23. aprila, ob 16. uri kot mlaj postavili na Titovem trgu.

Strokovna ocena Zavoda za gozdove Slovenije je bila, da so tudi preostala drevesa v tem gozdičku dosegla svojo maksimalno starost. S sečnjo posameznih dreves, zaradi vetra ali pojava škodljivcev, postopoma slabi gozdni sestoj, s tem pa se poveča nevarnost podiranja dreves. Zato bo v prihodnosti verjetno potrebno drevesa podreti, obenem pa poskrbeti za nadomestno zasaditev tega gozda.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje