O-STA

Pohvalili delovanje Lekarne Velenje v lanskem letu

Velenje, 21. april 2021 - Lekarna Velenje je investicije in investicijsko vzdrževalna dela izvedla v skladu s potrjenim planom. V lanskem letu so izdali zdravila na osnovi 442.092 receptov, kar je za 0,3 % manj kot v letu 2019 in medicinske pripomočke na osnovi 9.713 naročilnic, kar je za 0,7 % več kot v letu 2019. Ves čas so uspeli zagotavljati 24-urno preskrbo z zdravili v dežurni lekarni. Celotni prihodki zavoda so bili v 2020 za 6,7 % višji kot v letu 2019. Ker se zaradi epidemije koronavirusa že več kot leto dni soočajo s številnimi novimi izzivi in prilagojenim delom, so včeraj na seji svetnice in svetniki pohvalili delo zaposlenih v Lekarni Velenje.

Z aktivnostmi v zvezi z obvladovanjem širjenja te bolezni so začeli že pred razglasitvijo epidemije. Njihovi ukrepi so temeljili na navodilih Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaposleni v javnih lekarnah so ena izmed najbolj izpostavljenih skupin, zato so vsem preskrbeli vso priporočeno zaščitno opremo, na izdajne pulte so namestili zaščitna stekla in posebno skrb namenjajo razkuževanju prostorov in delovnih površin.

Novim razmeram so se prilagodili tudi obiskovalci poslovalnic lekarn, saj so v lanskem letu opazili, da so občani raje obiskovali predvsem njihove manjše poslovalnice in najbližje poslovalnice njihovemu domu. Zaznali pa so tudi manj obiska v glavni enoti in v poslovalnicah v mestnem središču.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje