O-STA

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani postala del univerzitetnega partnerskega programa Inštituta CFA

Študenti podiplomskega programa Bančni in finančni management se podajajo na pot poslovnega uspeha s pripravo na program CFA

Ljubljana, 18. maj 2021 - Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (EF UL) je najnovejša institucija, ki se je pridružila univerzitetnemu partnerskemu programu Inštituta CFA. Podiplomski program Bančni in finančni management je bil priznan, saj vključuje vsaj 70 odstotkov zbirke znanja članov Inštituta CFA (Candidate Body of Knowledge) ter v sklopu programa poudarja etični kodeks in standarde prakse Inštituta CFA. Ta program študentom daje dobro izhodišče za pridobitev naziva Chartered Financial Analyst®, ki je postal najbolj spoštovan in priznan naziv na področju finančnih analiz in upravljanja premoženja.

Vključitev v univerzitetni partnerski program Inštituta CFA bodočim študentom, delodajalcem in trgu daje vedeti, da je učni načrt EF UL tesno usklajen s strokovno prakso in primeren za pripravo študentov na izpite CFA. EF UL bo v sklopu sodelovanja pri tem programu svojim študentom vsako leto podelila tudi omejeno število štipendij za nadaljevanje in dokončanje programa CFA.

Podiplomski program Bančni in finančni management

Program Bančni in finančni management je bil ustanovljen leta 2005 in predstavlja najprestižnejši program s tega področja v Sloveniji. Diplomanti so visoko zaposljivi na finančnih funkcijah v nefinančnih družbah ter na različnih položajih v finančnih institucijah, kot so banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje in drugi finančni posredniki, kot tudi v neprofitnih organizacijah in regulativnih institucijah (npr. centralna banka, bančne in zavarovalniške regulativne institucije).

Program ima mednarodni konkurenčni vpisni postopek in vsako leto sprejme 70 rednih študentov. Najboljši diplomanti lahko pridobijo članstvo v prestižnem društvu Beta Gamma Sigma. Že nekaj let se uvršča na prvo mesto na lestvici Eduniversal za najboljše podiplomske študije na področju poslovnih financ v Vzhodni Evropi. Omogoča tudi pridobitev dvojne diplome. Študenti, ki želijo del magistrskega študija preživeti na tuji univerzi, se lahko odločijo za dvoletni magistrski program dvojne diplome, ki je organiziran skupaj s poslovno šolo BI Norwegian Business School.

O Inštitutu CFA

Inštitut CFA je globalno združenje finančnih strokovnjakov, ki določa standarde kakovosti za poslovno odličnost in podeljuje naziv CFA, ki predstavlja zlati standard v tej dejavnosti. Organizacija je prvak v etičnem vedenju na finančnih trgih in cenjen vir znanja v svetovni finančni skupnosti. Poslanstvo združenja je ustvarjati okolje, v katerem so interesi vlagateljev na prvem mestu, v katerem trgi delujejo optimalno in s tem pripomorejo k gospodarski rasti. Inštitut CFA ima več kot 176.000 članov v 166 državah in ozemljih, vključno s 164.000 upravičencev do naziva CFA. Za več informacij obiščite www.cfainstitute.org.

O programu CFA

Program CFA postavlja standard za razvoj spretnosti, standardov, kompetenc in integritete finančnih analitikov, upravljavcev portfeljev, naložbenih svetovalcev in drugih investicijskih strokovnjakov po vsem svetu. Na splošno velja za najstrožji program certificiranja dejavnosti. Učni načrt in izpiti CFA so po vsem svetu enaki in se izvajajo v angleščini. Manj kot eden od petih kandidatov, ki se prijavijo v program, ga uspešno zaključi in si prisluži priznan naziv CFA, "zlati standard" za strokovnjake na področju investiranja.