O-STA

Poklon najboljšim mladim talentom

NOVICA

Poklon najboljšim mladim talentom

V teh časih mladi še kako potrebujejo dodatno spodbudo in motivacijo

Ljubljana, 15. junij 2021 - Na prireditvi ZOTKINI TALENTI 2021, s katero je Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) počastila dosežke nadarjenih mladih, ki so na državnih tekmovanjih iz znanj z različnih področij in srečanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS v šolskem letu 2020/21 prikazali največ znanja in dosegli najboljše rezultate, se je zbralo več kot 420 osnovnošolcev, dijakov in mentorjev.

Svečani dogodek ZOTKS organizira v čast najboljšim mladim talentom, ki so se s svojim znanjem, sposobnostmi, z inovativnostjo in ustvarjalnostjo najbolje izkazali v tekočem šolskem letu na državnih tekmovanjih iz znanj z različnih področij in na srečanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS. Na vseh tekmovanjih v organizaciji ZOTKS je letos sodelovalo skoraj 40.000 otrok in mladih, od katerih jih je 15.935 za udeležbo na šolskih ali regijskih tekmovanjih prejelo bronasta priznanja. Od teh jih je na državnih tekmovanjih pod okriljem ZOTKS 958 prejelo srebrna in 572 zlata priznanja.

Po navadi se v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma zbere več kot 1300 osnovnošolcev, dijakov, mentorjev ter drugih gostov. Letos je bila prireditev zaradi omejitev v zvezi z epidemijo nekoliko drugačna kot prejšnja leta, vendar smo na njeno izvedbo komaj čakali, saj je lani žal odpadla. Zaradi omejitve števila udeležencev smo jo izvedli v Veliki sprejemni dvorani, priznanja pa smo podeljevali v manjših skupinah tekom celega dneva med 10.00 in 18.00 uro. Tako se je v Cankarjevem domu zbralo več kot 340 Zotkinih talentov, med katerimi je bilo 42 dvojnih nagrajencev, ki so zlato priznanje dobili na dveh različnih področjih, trije trojni - Brest Lenarčič, Luka Urbanc in Marija Judež ter celo en nagrajenec, ki je zlata priznanja prejel na štirih področjih - Filip Zver.

Najboljši Zotkini talenti so za nagrado prejeli brezplačno udeležbo na poletnem taboru v organizaciji ZOTKS po svoji izbiri. Za najboljše s prvih mest pa bomo jeseni pripravili tudi nagradno ekskurzijo.

Foto: Iztok Bončina

≠≠≠

O Zvezi za tehnično kulturo Slovenije

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je nevladna in neprofitna organizacija z več kot 70-letno tradicijo dela z otroki in mladino na področju znanosti, naravoslovja in tehnike. Zveza je imela pomembno pionirsko vlogo pri uvajanju sodobne računalniške informatike v različne segmente slovenske družbe. Deluje na različnih področjih tehnike, kot so elektronika, robotika, konstruktorstvo in tehnologije obdelave materialov, ter na področju kemije, biologije, modelarstva in kmetijstva. Prizadeva si za dvig priljubljenosti znanosti in tehnike med otroki in mladimi ter za spodbujanje in razvijanje njihove ustvarjalnosti, inovativnosti in raziskovalnega duha.

Program ZOTKS sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Urad Republike Slovenije za mladino in drugi. Več informacij o organizaciji se nahaja na www.zotks.si.

Dodatne informacije

Helena Lesar, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, helena.lesar@zotks.si, 041 585 793
Aljoša Seljak, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, aljosa.seljak@zotks.si, 031 660 378