O-STA

Mesto živi v ljudeh. Pogledi starejših.

Raziskovalno učenje in delovanje študentov Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Člani študijske skupine Trgi, ulice in stavbe okoli nas pod mentorstvom arh. Mete Kutin že vseh deset let svojega delovanja poleg rednega kontinuiranega izobraževalnega dela razvijajo različne projekte preučevanja urbanega okolja. Raziskovalni projekt v tem študijskem letu so namenili spoznavanju in analiziranju urbanega prostora, v katerem študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje živijo in delujejo: Poljanske ceste v Ljubljani, kjer deluje tudi univerza za tretje življenjsko obdobje. Poudarek v projektu je bil na iskanju in analiziranju elementov javnega v mestu nekoč in danes ter na analiziranju vloge, ki jo imajo lahko uporabniki v tretjem življenjskem obdobju pri razvoju sodobnega mesta. Namen projekta je bil izpostaviti, da starejši lahko aktivno sodelujejo in pomagajo pri oblikovanju javnih mestnih prostorov za skupno življenje.

Na zaključnem srečanju 10. junija 2021 so mentorica Meta Kutin in člani študijske skupine predstavili proces raziskovanja Poljanske ceste, nastajajočo spletno stran, svoja opažanja in zaključke. Predstavili so zgodovino Poljanske ceste, svoje spomine in spomine drugih na ta mestni predel. Predstavili so svoje posplošene poglede na kakovost in kontinuiteto mestnega predela in življenja v njem. Zaključni dogodek je bil namenjen prenosu modela raziskovalnega učenja v druga okolja, tudi v mednarodni prostor, kjer tako vrsto izobraževalnega in raziskovalnega dela ne poznajo ali šele razvijajo.

Posnetek dogodka (v angleščini) si lahko ogledate na spletni povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=u1yGBMVAFhk

Raziskovalni projekt je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Pripravil: Janez Platiše
Foto: Ivica Žonta