O-STA

DARS predstavil potek gradnje odseka Šentrupert-Velenje

Sporočilo za javnost

Velenje, 22. junij 2021 - Danes dopoldne so na sedežu družbe DARS v Celju predstavili etapnost gradnje odseka hitre ceste Šentrupert-Velenje. Na predstavitev so povabili župane občin, v katerih bo v prihodnje potekala hitra cesta. Sestanka se je udeležil tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Gradnja hitre ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 (Šentilj-Koper) do priključka Velenje jug, dolžine približno 14 kilometrov, naj bi potekala po gradbiščnih poteh. To pomeni, da tovorni promet za potrebe del na gradbišču naj ne bi dodatno obremenil lokalnih cest. Predstavniki DARS-a gradnjo odseka, ki naj bi trajala najdlje 5 let, načrtujejo v 5 fazah.

Župan Peter Dermol je prisotnim predstavil izkušnje lokalne skupnosti v času gradnje odseka v Gaberkah. Izpostavil je, da je ključna dobra komunikacija, ki pripomore k uspešnemu delu na terenu. Izpostavil je tudi vprašanje financiranja gradnje odseka hitre ceste Šentrupert-Velenje. Član uprave DARS-a Boštjan Rigler mu je odgovoril, da vsi postopki tečejo v skladu z načrtovanim in da bo vse pripravljeno, da gre poroštveni zakon jeseni v proceduro.

Na županovo vprašanje glede časovnice gradnje omenjenega odseka žal še nimajo dokončnega odgovora. Postopki še vedno tečejo - odkupi nepremičnin, presoja vplivov na okolje. Potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje, pri čemer pa se lahko roki do pravnomočnosti zamikajo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736