O-STA

Družba Analog Devices zaključila prevzem Maxim Integrated

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)-- Družba Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) je danes sporočila, da je zaključila predhodno naznanjen prevzem družbe Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM). Kombinacija krepi položaj ADI kot visoko zmogljive družbe za proizvodnjo analognih polprevodnikov z več kot devetimi milijardami dolarjev prihodkov v zadnjih dvanajstih mesecih,1 najvišjimi maržami v panogi in prostim denarnim tokom, ki je ocenjen na več kot tri milijarde dolarjev1.

"Danes je za ADI izjemen mejnik in v veselje mi je, da lahko pozdravim Maximovo ekipo, ki deli našo strast do reševanja najbolj kompleksnih tehnoloških potreb naših strank," je dejal Vincent Roche, predsednik uprave in glavni izvršni direktor. "Z več kot 10.000 inženirji in izboljšano širino in globino naših tehnologij, ki so že zdaj najboljše v panogi, smo v odličnem položaju, da razvijamo še bolj celostne in napredne rešitve za naše stranke. Skupaj bomo vodilni pri prihodnjih valovih inovacij na področju analognih polprevodnikov, hkrati pa bomo ustvarjali bolj zdravo, varno in trajnostno prihodnost za vse nas."

V skladu z dokončno pogodbo bodo Maximovi delničarji prejeli 0,63 navadne delnice ADI za vsako navadno delnico Maxima. Z Maximovimi navadnimi delnicami se ne bo več trgovalo na borzi NASDAQ.

Skupni upravni odbor

V skladu s pogoji zaključka transakcije se bosta Tunç Doluca, bivši predsednik uprave in glavni izvršni direktor Maxima, in Mercedes Johnson, bivša ustanovna direktorica družbe Avago Technologies, pridružila upravnemu odboru družbe ADI. G. Coluca in ga. Johnson sta bila do zaključka transakcije člana Maximovega upravnega odbora.

Poseben konferenčni klic in spletni prenos za vlagatelje

ADI namerava organizirati spletni prenos, na katerem bodo spregovorili o prihodnjih prioritetah glede alokacije kapitala in posodobljenem načrtu za četrto četrtletje fiskalnega leta 2021. Začetek prenosa konference je predviden 8. septembra 2021 ob 8.30 po vzhodnoameriškem času, prisotni pa bodo predsednik uprave in glavni izvršni direktor Vincent Roche, podpredsednik uprave in finančni direktor Prashanth Mahendra-Rajah ter direktor za odnose z vlagatelji Michael Lucarelli.

Spletni prenos in spremljajoča predstavitev bosta na voljo na spletni strani Analog Devices na naslovu investor.analog.com, lahko pa se priključite tudi po telefonu:

Konferenčni klic (iz ZDA in mednarodni): (833) 423-0297
Koda za sodelujoče izven ZDA: 8334230297
*za klice iz ZDA koda ni potrebna

Posnetek konferenčnega klica bo na voljo približno dve uri po zaključku. Do njega lahko dostopate dva tedna tako, da pokličete telefonsko številko 855-859-2056 in nato vnesete številko klica 7115409.

Izjava za javnost in posnetek spletnega prenosa bosta na voljo na spletni strani investor.analog.com.

O družbi Analog Devices

Družba Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) deluje v osrčju sodobne digitalne ekonomije in pojave iz resničnega sveta pretvarja v praktične vpoglede s pomočjo obsežnega nabora analognih in mešanih tehnologij za signale, upravljanje z energijo, radijske frekvence ter digitalne in senzorske tehnologije. ADI ima po vsem svetu 125.000 strank, ki jih oskrbuje z več kot 75.000 izdelki za proizvodno, komunikacijsko in avtomobilsko industrijo ter za potrošniške trge. ADI ima sedež v Wilmingtonu v Massachusettsu. Obiščite http://www.analog.com.

Napovedne izjave

Ta izjava za javnost vsebuje "napovedne izjave", kot jih določa zvezna zakonodaja o trgu vrednostnih papirjev. Napovedne izjave se nanašajo na številne zadeve, med njih pa na primer spadajo izjave o pričakovanih koristih transakcije, pričakovanem vplivu transakcije na poslovanje združene družbe ter prihodnje poslovne in finančne rezultate ter pričakovan znesek in časovni okvir iz transakcije izhajajočih sinergij. Izjave, ki niso zgodovinska dejstva, vključno z izjavami o mnenjih, načrtih in pričakovanjih družbe ADI, so napovedne izjave. Takšne izjave temeljijo na trenutnih pričakovanjih družbe ADI in so podvržene številnim dejavnikom in negotovostim, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki so opisani v napovednih izjavah. Napovedne izjave pogosto vsebujejo besede, kot so "pričakuje", "predvideva", "namerava", "načrtuje", "verjame", "bo", "ocenjuje", "bi", "cilja" in podobne izraze, kot tudi njihove različice, tudi nikalne. Spodaj navedeni bistveni dejavniki in negotovosti lahko med drugim povzročijo, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, opisanih v teh napovednih izjavah: negotovost glede trajanja, obsega in vplivov pandemije Covida-19; politična in gospodarska negotovost, vključno z morebitnimi motnjami svetovnih gospodarskih razmer ali stabilnosti kreditnih in finančnih trgov, erozijo zaupanja potrošnikov in zmanjšanjem porabe strank; nerazpoložljivost surovin, storitev, zalog ali proizvodnih zmogljivosti; spremembe geografskega obsega ali kombinacije izdelkov ali kupcev; spremembe izvoznih klasifikacij, uvoznih in izvoznih predpisov ali dajatev in tarif; spremembe ADI-jeve ocene pričakovane davčne stopnje na podlagi trenutne davčne zakonodaje; sposobnost družbe ADI, da uspešno integrira Maximova podjetja in tehnologije; tveganje, da pričakovanih koristi in sinergije predlagane transakcije in možnosti rasti združenega podjetja ne bo mogoče pravočasno doseči v celoti ali pa je sploh ne bo mogoče doseči; negativni rezultati v pravdnih zadevah, vključno z možnostjo pravdanja v zvezi s predlagano transakcijo; tveganje, da ADI ne bo mogel zadržati in najeti ključnega osebja; nepričakovane težave ali izdatki v zvezi s transakcijo, odziv poslovnih partnerjev in zadžanje kadra kot posledica napovedi in nepopolnosti posla; negotovost glede dolgoročne vrednosti skupnih zalog družbe ADI; in preusmeritev energije uprave v zadeve, povezane s transakcijami. Za dodatne informacije o drugih dejavnikih, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki so opisani v napovedanih izjavah, glejte občasna poročila družbe ADI-ja in Maxima ter druge vloge, predložene SEC-u, vključno z dejavniki tveganja, ki jih vsebujejo ADI-jeva in Maximova najnovejša četrtletna poročila na obrazcu 10-Q in letna poročila na obrazcu 10-K. Napovedne izjave izražajo trenutna pričakovanja uprave in so po naravi negotove ter so podane na dan te izjave. Razen če tega ne zahteva zakon, niti ADI niti Maxim ne prevzemata nobene obveznosti za posodabljanje izjav, ki so usmerjene v prihodnost, bodisi kot rezultat novih informacij bodisi glede na nadaljnje dogodke ali okoliščine ali drugače.

(ADI-WEB)

1 Na podlagi dvanajstih mesecev pred 31. julijem 2021 za Analog Devices in zadnjih dvanajstih mesecev pred 26. junijem 2021 za Maxim. Prosti denarni tok je definiran kot čisti denarni tok iz poslovanja, določen v skladu s standardi GAAP, minus čista vlaganja v zgradbe, naprave in opremo.

Izvirnik je na voljo na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210826005486/en/

Kontakti

Kontakti ADI

Odnosi z vlagatelji:

G. Michael Lucarelli
781-461-3282
investor.relations@analog.com

Odnosi z mediji:

Ga. Brittany Stone
917-935-1456
Brittany.Stone@teneo.com

Vir: Analog Devices, Inc.

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.