O-STA

V Velenju 20. Lirikonfest Velenje- festival liričnega in potopisnega občutja

Sporočilo za javnost

Velenje, 13. september 2021 - V Velenju se danes začenja 20. Lirikonfest Velenje, jubilejno tridnevno književno srečanje z mednarodnimi gosti, na katerem bodo odstirali temo (ne)posvečenost in (ne)svetost poezije v 21. stoletju - njene nove poti, razhajanja in medkulturne razpetosti. Na festivalu bo sodelovalo 21 slovenskih in tujih literatov, prevajalcev in posrednikov.

Prvi Lirikonfestov jubilejni večer bo danes med 19. in 23. uro potekal v Lirikonfestovem "rezervatu za poezijo" na terasi Hotela Razgoršek v Starem Velenju. Nocoj vas čakajo festivalne refleksije in pesniška branja gostujočih tujih in slovenskih avtorjev, spremljevalna grška glasba in celovečerni koncert učlične swing skupine Počeni škafi.

V poklon poeziji 21. stoletja, letošnjim Lirikonfestovim lavreatom ter vsem dosedanjim dobitnikom književne nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti" (2006-2020) bodo jutri, 14. septembra ob 12. uri ob Škalskem jezeru (pri Sadnem gozdu) slovesno "posvetili" Gaj poezije Velenje - 21 dreves in 21 poetik za 21. stoletje.

Jutri bo med 19. in 21. uro v Vili Bianci potekal drugi Lirikonfestov jubilejni večer. Na osrednjem festivalnem dogodku - akademiji Poetična Slovenija 2021 bodo slavnostno podeljene Lirikonfestove književne nagrade: "velenjica - čaša nesmrtnosti 2021" Miklavžu Komelju za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. st., "mednarodna Pretnarjeva nagrada 2021" - častni naslov "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" Alešu Štegru, "krilata želva 2021" Ivu Svetini za najboljši slovenski potopis (Malabar), knjižno objavljen v preteklem letu, ter plaketa "Lirikonov zlat 2021" Dragici Fabjan Andritsakos za najtehtnejše/vrhunske festivalne prevode novejše poezije (iz grščine v slovenščino). Pri podelitvi nagrad bo sodeloval tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

V sredo, 15. septembra, bodo med 10. in 12. uro festivalni gostje v parku ob Paki pri Gimnaziji Velenje za velenjske srednješolce izvedli matinejsko pesniško branje "(Na) sladoled s pesniki".

Zvečer, med 19. in 22. uro bo na prenovljenem Starem trgu v Starem Velenju potekal tretji Lirikonfestov jubilejni večer s festivalnimi refleksijami in pesniškim branjem gostujočih slovenskih in tujih avtorjev.

Dvajset festivalnih književnih srečanj z mednarodnimi gosti v Velenju (od 2002 do 2007 imenovanih Herbersteinsko srečanje književnikov, od 2008 preimenovanih v Lirikonfest Velenje), na katerih je bilo z izvirnimi in prevedenimi pesniškimi, proznimi in potopisnimi branji, debatnimi in esejističnimi omizji, refleksijami, revijalnimi objavami, rezidenčnimi bivanji idr.) predstavljenih preko tisoč slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, urednikov, interpretov, mednarodnih književnih posrednikov. Programski in organizacijski vodja Lirikonfesta je Ivo Stropnik.

Prijazno vabljeni!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana
T: 03 8961 546

...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.