O-STA

15 let Zavoda KSSENA

Velenje, 23. september 2021 - Včeraj se je v prostorih Vile Biance odvila manjša slovesnost ob 15-letnici uspešnega delovanja Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), katerega ustanovitelji so Mestna občina Velenje, Komunalno podjetje Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec in Mestna občina Celje.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je direktorju Boštjanu Krajncu in zaposlenim čestital za uspešno delovanje in sodelovanje z Mestno občino Velenje v preteklih 15 letih in jim zaželel veliko poslovnih uspehov tudi v prihodnje. "Boljša energetska učinkovitost, inovativne energetske rešitve, zmanjšanje rabe energije in številni energetski projekti je le nekaj področij, ki jih pokriva zavod KSSENA. V Velenju smo se že pred 15 leti zavedali, da takšno agencijo potrebujemo, in odličnost njihovega delovanja je dokaz, da smo se odločili prav. KSSENA je naša prihodnost in zato vsem, ki v zavodu delujejo, iskreno čestitam in želim, da bi zastavljeno vizijo tudi v prihodnje uresničevali s takšnim zanosom," je povedal župan.

Prve aktivnosti zavoda so bile usmerjene v pregled obstoječega stanja na področju učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov energije. Izvedli so energetske preglede v vseh javnih stavbah, najprej v šolah in vrtcih, nato so sledile upravne in druge stavbe v lasti lokalnih skupnosti. Na podlagi izvedenega posnetka stanja so se naredili prvi akcijski načrti za obnovo stavb.

Danes je KSSENA prepoznaven partner v Sloveniji in širše. Poleg občin ustanoviteljic so tesne poslovne vezi sklenili tudi z ostalimi občinami, različnimi organizacijami in podjetji, ki so prepoznali potrebo po zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju življenjskih, bivalnih in delovnih pogojev.

Na dogodku so bili predstavljeni mejniki in prelomnice delovanja Zavoda KSSENA, vizija in strategija za prihodnost, potekala pa je tudi razprava o energetski tranziciji in vlogi energetskih agencij v prestrukturiranju regij. Prisotne je nagovoril tudi direktor zavoda Boštjan Krajnc in se zahvalil vsem soakterjem za dosedanje uspešno delovanje. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki drugih ustanoviteljev, lokalnih energetskih agencij, domači in tuji poslovni partnerji, pa tudi gostje iz Ukrajine - predstavniki ukrajinskih ministrstev in parlamenta, ki so v Velenje prišli v sklopu študijskega obiska, ki ga je organiziral Zavod KSSENA. Poseben gost je bil mag. Vasyl Lozynskyy, prvi namestnik ministra za razvoj skupnosti in ozemelj Ukrajine.