O-STA

Podjetniški pospeševalnik za ženske slavi drugo obletnico s sporočilom o uspehu pobud, ki spreminjajo pogoje za ženske podjetnice

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)- Podjetniški pospeševalnik za ženske (WEA), strateška večstranska partnerska pobuda, ki jo je ustanovilo pet agencij ZN in Mary Kay Inc., danes praznuje drugo obletnico delovanja in napoveduje napredek pri več programih, ki naj bi do leta 2030 vplivali na 5 milijonov žensk po vsem svetu. Programi in produkti znanja, ki dodatno dokazujejo zavezanost WEA k čim večjemu razvojnemu učinku ženskega podjetništva pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ZN, bodo uvedeni v zadnjem četrtletju letošnjega leta.

Izjava za javnost vsebuje multimedijske vsebine. Izvirnik je na voljo tukaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005313/en/

"Pred dvema letoma se je pospeševalnik zavezal, da bo podjetnicam omogočil ustanavljanje in rast podjetij kot sredstvo za pospeševanje napredka pri doseganju enakosti žensk," je dejala Deborah Gibbins, glavna izvršna direktorica družbe Mary Kay Inc. "Danes smo navdušeni, da lahko poročamo o napredku pri izpolnjevanju te obljube in pokažemo edinstven vpliv, ki ga lahko ima sodelovanje petih agencij ZN in zasebnega sektorja. Ti programi predstavljajo konkretne korake k sistemski preobrazbi, ki je potrebna za spodbujanje okolja za rast, trajnost in odpornost podjetnic."

Strateški programi, ki so vsi zasnovani z edinstvenim poudarkom na spolu, so skupni rezultat sodelovanja med Mednarodno organizacijo dela (ILO), Mednarodnim trgovinskim centrom (ITC), Globalnim dogovorom ZN (UNGC), Razvojnim programom ZN (UNDP) in organizacijo UN Women ob strateški podpori in financiranju družbe Mary Kay.

  • Orodja in usposabljanje za krepitev digitalnih zmogljivosti

V sodelovanju z ITCprogramom SheTrades bo pospeševalnik ponudil voden učni načrt, ki ga bo dopolnjevalo usposabljanje na terenu za ženske iz držav v razvoju, ki se zanimajo za podjetništvo in/ali se nameravajo vključiti v regionalne in globalne vrednostne verige. Usposabljanja bodo potekala virtualno v Braziliji, Kolumbiji, Indiji in Mehiki.

Cilj spletnega učnega načrta o podjetništvu je naučiti podjetnice spretnosti za oblikovanje in vzpostavitev podjetij, ki imajo potencial, da postanejo ekonomsko uspešna. V 27 interaktivnih modulih, ki pokrivajo sedem ključnih faz razvoja podjetja in so obogateni z več kot 200 videoposnetki, se bodo udeleženke naučile, kako sprejeti podjetniško kulturo, razvijati ideje z oblikovalskim razmišljanjem in metodologijami vitkega zagona, pripraviti osnutek poslovnega modela, oblikovati predstavitev, opredeliti vire financiranja, najti prave partnerje, poskrbeti za mentorstvo, sestaviti ekipo in ustanoviti svoje podjetje.Učni načrt je brezplačen za vse uporabnice brez ovir za vstop, udeleženke pa bodo po zaključku prejele potrdilo o udeležbi.

Učni načrt Podjetniškega pospeševalnika za ženske ITC SheTrades bo postopoma objavljen med oktobrom in decembrom 2021 v angleščini, španščini in francoščini, leta 2022 pa še v arabščini, ruščini in mandarinščini. Od oktobra 2021 bo na voljo na spletni strani pospeševalnika ter neposredno v virtualnem učnem prostoru in mobilni aplikaciji ITC SheTrades.

  • Podjetniške raziskave

V okviru ciljev WEA za obdobje 2020-2021 se ILO osredotoča na krepitev zagovorništva za razvoj podjetništva žensk v Mehiki in Braziliji. V Mehiki bosta WEA in ILO objavila ugotovitve ocene okvirnih pogojev, ki vplivajo na razvoj podjetništva žensk.

Študija se nanaša na trgovino in industrijo v Mexico Cityju in se dotika vpliva covida-19. Ocena vključuje vrsto izvedljivih priporočil za ugodnejše okolje, ki so bila pripravljena v tesnem sodelovanju z nacionalnimi partnerji, vključno z združenji delodajalcev, gospodarskimi zbornicami in združenji podjetnic, da bi zagotovili odgovornost in trajnost na nacionalni ravni.

V Braziliji ILO prek WEA sodeluje z družbo SENAI, vodilno družbo v državi na področju tehničnega in poklicnega usposabljanja, da bi se zavzel za razvoj podjetništva žensk in spodbudil dialog na podlagi ugotovitev ocene WEA, izvedene v okviru projekta Win-Win, ki ga financira EU. Pripravljen je program nacionalnih in regionalnih konferenc, seminarjev, usposabljanj in komunikacijskih kampanj za ustvarjanje in utrjevanje zagona pri razvoju podjetništva žensk.

  • Zagovorništvo in usposabljanje za javna naročila, ki upoštevajo enakost spolov

Javna naročila, ki upoštevajo načela enakosti spolov, imajo lahko transformativen učinek na domače in mednarodno gospodarstvo ter prispevajo k ekonomskemu opolnomočenju žensk. Na svetovni ravni je vsako tretje malo, srednje in veliko podjetje v lasti žensk1, vendar ženske pridobijo le en odstotek javnih naročil velikih korporacij in vlad2.

WEA je sodeloval na Forumu za enakost generacij v Parizu (30. junij - 2. julij) v okviru programa Gonila sprememb in gostil panel z naslovom Oblikovanje transformativne strategije za javna naročila, ki upoštevajo enakost spolov, katerega namen je bil ozaveščanje o kompleksnih in medsebojno povezanih ovirah na poti ženskega podjetništva ter spodbujanju javnih naročil, ki upoštevajo enakost spolov.

Glavni prispevki organizacije UN Women k segmentu dela pospeševalnika, ki se ukvarja z javnimi naročili, ki upoštevajo enakost spolov, v letu 2021 vključujejo vzpostavitev poslovne argumentacije za tovrstna javna naročila z vzpostavitvijo skupnostne prakse v sodelovanju z Globalnim dogovorom ZN z namenom vključiti deležnike iz zasebnega sektorja.

UN Women s podporo Globalnega dogovora ZN izvaja tudi globalno raziskavo o javnih naročilih, ki upoštevajo enakost spolov v različnih sektorjih. UN Women nato opravi pogovore z več kot 50 podjetji in organizacijami, ki bodo skupaj z odgovori iz ankete pripravili študije primerov in na dokazih temelječe orodje za zagovorništvo, da bi poudarili poslovno upravičenost javnih naročil, ki upoštevajo enakost spolov. Zagovorniško orodje bo objavljeno do decembra 2021 in bo prispevek pospeševalnika v podporo vodilni programski pobudi UN Women Spodbujanje enakih možnosti za podjetnice.

Podružnica UN Women za Evropo in Srednjo Azijo bo decembra začela izvajati pilotni program za krepitev usposobljenosti podjetnic in zasebnega sektorja s ciljem spodbujanja podjetništva žensk: 1. krepitev usposobljenosti ženskih podjetnic na področju javnih naročil, da se bodo lahko potegovale za priložnosti za oddajo ponudb v javnem in zasebnem sektorju; 2. krepitev usposobljenosti subjektov vseh delov zasebnega sektorja za vzpostavitev politik in praks ter oblikovanje pobud za javna naročila in naložbe, ki upoštevajo vidik enakosti spolov.

Objava mejnikov teh programov pospeševalnika je le zadnji v vrsti ukrepov, ki jih je večstransko partnerstvo sprejelo za ozaveščanje o podjetništvu kot ključnem vzvodu za spodbujanje enakosti žensk v letu 2021 in naprej.

Na forumu Enakost generacij v Parizu je WEA objavil svojo zavezo, da bo do konca leta 2030 opolnomočil 5 milijonov žensk in vzpostavil ekosistem za gospodarsko opolnomočenje žensk, ki bo spodbujal rast, trajnost in odpornost podjetnic.

WEA bo 28. septembra organiziral virtualni dogodek z naslovom Združimo moči za spremembe, na katerem se bodo zbrali vodilni delavci ILO, ITC, UNDP, UNGC in UN Women, uvodne besede pa bo podala družba Mary Kay. Dogodek na visoki ravni, ki bo organiziran med 76. zasedanjem Generalne skupščine ZN ob 2. obletnici WEA, bo zainteresiranim stranem v ekosistemu ženskega podjetništva omogočil, da prisluhnejo vodilnim strokovnjakinjam o naslednjih temah: enakost spolov in krepitev vloge žensk; gospodarski in družbeni prispevek ženskega podjetništva; nastajajoče politike in prakse, ki bi se lahko uporabile in reproducirale po vsem svetu za spodbujanje vodilnih vlog žensk v podjetjih. Za prijavo in druga vprašanja kliknite tukaj.

Če želite izvedeti več o Podjetniškem pospeševalniku za ženske in delu, ki je bilo opravljeno od njegove ustanovitve pred dvema letoma, obiščite spletno stran we-accelerate.com.

O Podjetniškem pospeševalniku za ženske

Podjetniški pospeševalnik za ženske (WEA) je večstranska partnerska pobuda na področju podjetništva žensk, ki jo je v času 74. Generalne skupščine ZN ustanovilo pet agencij ZN, in sicer Mednarodna organizacija dela (ILO), Mednarodni trgovinski center (ITC), Globalni dogovor ZN (UNGC), Program za razvoj (UNDP), UN Women in družba Mary Kay Inc., da bi do leta 2030 opolnomočili 5 milijonov podjetnic.

Končni cilj pobude je z ustvarjanjem ugodnega ekosistema za podjetnice po vsem svetu čim bolj povečati razvojni učinek ženskega podjetništva pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Pospeševalnik je zgled preobrazbene moči večstranskega partnerstva edinstvenega obsega za izkoriščanje potenciala ženskih podjetnic. Za več informacij obiščite we-accelerate. Sledite nam: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

O Mednarodni organizaciji dela

Mednarodna organizacija dela (ILO) je specializirana agencija ZN, ustanovljena leta 1919 po uničujoči vojni z namenom uresnčiti vizijo, ki temelji na predpostavki, da je univerzalni in trajni mir mogoče vzpostaviti le, če temelji na socialni pravičnosti. Glavni cilji ILO so spodbujanje delavskih pravic, spodbujanje dostojnih zaposlitvenih možnosti, krepitev socialne zaščite in krepitev dialoga o vprašanjih, povezanih z delom. Edinstvena tristranska struktura ILO daje enakopraven glas delavcem, delodajalcem in vladam ter tako zagotavlja, da se stališča socialnih partnerjev natančno odražajo v delovnih standardih ter pri oblikovanju politik in programov.

Program ILO za razvoj ženskega podjetništva (ILO-WED) je del enote za mala in srednja podjetja (MSP) in se izvaja že skoraj dve desetletji. ILO-WED si prizadeva za izboljšanje gospodarskih priložnosti za ženske z izvajanjem pozitivnih ukrepov v podporo ženskam, ki ustanavljajo, formalizirajo in razvijajo svoja podjetja, ter z vključevanjem vprašanj enakosti spolov v delo ILO na področju razvoja podjetij. Spletna stran: www.ilo.org | Twitter - @ILOWED | Facebook - ILO WED (@International Labour Organization)

O Mednarodnem trgovinskem centru

Mednarodni trgovinski center (ITC) je skupna agencija Svetovne trgovinske organizacije in Združenih narodov. ITC pomaga mikro, malim in srednje velikim podjetjem v državah v razvoju in tranziciji, da postanejo bolj konkurenčna na svetovnih trgih in tako prispevajo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju v okviru programa trgovinska pomoč in ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov.

Cilj pobude ITC SheTrades je do leta 2021 povezati tri milijone podjetnic in podjetij v lasti žensk z mednarodnimi trgi. SheTrades sodeluje z vladami, korporacijami in organizacijami za podporo podjetjem pri izvedbi raziskav, oblikovanju ugodne trgovinske politike in predpisov, lažjem financiranju ter širitvi dostopa do javnih razpisov in dobavnih verig podjetij. Podjetnicam zagotavlja raznoliko učno okolje in prilagodljiv učni načrt na svoji platformi www.shetrades.com. Za več informacij obiščite www.intracen.org in sledite ITC na Twitterju | Facebooku | LinkedInu | Instagramu | Flickrju

O Globalnem dogovoru ZN

Globalni dogovor Združenih narodov je posebna pobuda generalnega sekretarja Združenih narodov in je poziv podjetjem po vsem svetu, naj svoje delovanje in strategije uskladijo z desetimi univerzalnimi načeli na področju človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji. Poslanstvo Globalnega dogovor ZN, ki se je začel izvajati leta 2000, je usmerjati in podpirati svetovno poslovno skupnost pri uresničevanju ciljev in vrednot ZN z odgovornimi podjetniškimi praksami. Z več kot 10000 podjetji in 3000 podpisniki izven podjetniškega sveta iz več kot 160 držav ter več kot 60 lokalnimi mrežami je to največja pobuda za trajnostni razvoj podjetij na svetu.

Za več informacij sledite @globalcompact na družbenh medijih in obiščite našo spletno stran unglobalcompact.org.

O orgnizaciji UN Women

UN Women je organizacija ZN, ki se zavzema za enakost spolov in opolnomočenje žensk. Ustanovljena je bila kot globalni zagovornik žensk in deklet, da bi pospešila napredek pri izpolnjevanju njihovih potreb po vsem svetu.

UN Women podpira države članice ZN pri določanju globalnih standardov za doseganje enakosti spolov ter sodeluje z vladami in civilno družbo pri oblikovanju zakonov, politik, programov in storitev, ki so potrebne za zagotovitev učinkovitega izvajanja standardov in resnične koristi za ženske in dekleta po vsem svetu. Na svetovni ravni si prizadeva za uresničitev vizije ciljev trajnostnega razvoja za ženske in deklice ter podpira enakopravno udeležbo žensk na vseh področjih življenja, pri čemer se osredotoča na štiri strateške prednostne naloge: ženske vodijo sisteme upravljanja, v njih sodelujejo in imajo od njih enake koristi; ženske imajo dohodkovno varnost, dostojno delo in ekonomsko neodvisnost; vse ženske in dekleta živijo življenje brez vseh oblik nasilja; ženske in dekleta prispevajo in imajo večji vpliv pri vzpostavljanju trajnostnega miru in odpornosti ter imajo enake koristi od preprečevanja naravnih nesreč in konfliktov ter humanitarnih ukrepov. UN Women tudi usklajuje in spodbuja delo sistema ZN na področju spodbujanja enakosti spolov.

O družbi Mary Kay

Mary Kay Ash, ena od prvih lomilk steklenega stropa, je pred več kot 58 leti ustanovila svoje kozmetično podjetje s tremi cilji: razviti priložnosti za nagrajevanje žensk, ponuditi neustavljive izdelke in izboljšati svet. Te sanje so se razcvetele v večmilijardno podjetje z milijoni neodvisnih prodajalcev v skoraj 40 državah. Družba Mary Kay se posveča vlaganju v znanost, ki stoji za lepoto, in proizvodnji vrhunske nege kože, barvne kozmetike, prehranskih dodatkov in dišav. Mary Kay si prizadeva za krepitev moči žensk in njihovih družin s sodelovanjem z organizacijami z vsega sveta, pri čemer se osredotoča na podporo raziskavam raka, zaščito preživelih pred nasiljem v družini, lepšanje naših skupnosti in spodbujanje otrok, da sledijo svojim sanjam. Prvotna vizija Mary Kay Ash še vedno sije - z vsako šminko. Več informacij je na voljo na marykayglobal.com

1 World Bank (2020). Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal, citirano v World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed - stat!
2 Vazquez and Sherman (2014), citirano v UN Women (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses.

Izvirnik si oglejte na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005313/en/

Kontakti

Oddelek za korporativno komuniciranje Mary Kay Inc.
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 ali media@mkcorp.com


Vir: Podjetniški pospeševalnik za ženske

Multimedijske vsebine

Foto

Logotip Podjetniški pospeševalnik za ženske. (Slika: WEA)

Foto

Podjetniški pospeševalnik za ženske (WEA) je strateška iniciativa več partnerjem, ki jo je oblikovalo pet agencij ZN skupaj z Mary Kay Inc. (Slika: WEA)

Video

Podjetniški pospeševalnik za ženske slavi drugo obletnico sporočilom o napredku številnih programov, namenjenih pomoči petim milijonom žensk po vsem svetu do leta 2030.

Photo

Deborah Gibbins, glavna izvršna direktorica družbe Mary Kay Inc. (Foto: WEA)

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.