O-STA

VABILO

Županja MOL Danica Simšič

vabi na javno tribuno

"Odgovornost lokalne skupnosti pri zagotavljanju

javne zdravstvene službe",

ki bo v sredo, 23. novembra 2005, ob 16. uri

v Veliki sejni dvorani Mestne hiše.

Na javni tribuni bodo izpostavili odprta vprašanja pri zagotavljanju javne zdravstvene službe v MOL (mag. Sonja Borštnar), koncesije in javni razpis za podelitev koncesij (dr. Aleksij Mužina), uvajanje tržnih mehanizmov v zdravstveni sistem (mag. Julijana Bizjak - Mlakar), problemi pri zagotavljanju javne zdravstvene službe v javnem zavodu in zadovoljevanju potreb uporabnikov zdravstvenih storitev (Zvonko Rauber), javni - zdravstveni sistemi in primerjava s tujino (mag. Tit Albreht) in predstavitev predlogov sprememb v zdravstvenem sistemu (mag. Andrej Bručan).

Namen javne tribune je predstaviti odgovornost MOL kot lokalne skupnosti pri zagotavljanju javne zdravstvene službe, izpostaviti odprta vprašanja in probleme pri spremembah, ki pospešeno in v precejšnem obsegu nastajajo v našem zdravstvenemu sistemu ter poudariti prioritetno usmeritev lokalne skupnosti pri zavarovanju interesov uporabnikov zdravstvenih storitev.

VLJUDNO VABLJENI!

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

TEL: 01 306 12 88

FAKS: 01 306 10 21

e-mail: pr@ljubljana.si