O-STA

Sporočilo za javnost

Spoštovani,

Statistični urad Republike Slovenije bo od 1. do 15. decembra 2005 na terenu izvajal redno letno statistično raziskovanje Letno poročilo o živinoreji in posejanih površinah v jesenski setvi.

Katere družinske kmetije so vključene v raziskovanje? Gre za vzorčno statistično raziskovanje, kar pomeni, da bodo v raziskovanje zajete družinske kmetije, ki so bile izbrane v vzorec. V vzorec so vključene vse velike in srednje velike kmetije ter naključno izbrane manjše kmetije.

Namen raziskovanja Podatki so pomembni za ugotavljanje vsakoletne rastlinske pridelave in števila živine in spremljanje živali na družinski kmetiji v zadnjem letu. Namenjeni so za spremljanje in določanje kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike, na ravni Slovenije in v Evropski uniji.

Kako bomo zbirali podatke Statistično raziskovanje bo potekalo na terenu od 1. do 15. decembra 2005. V tem času bo 180 popisovalcev obiskalo skupaj 12 000 družinskih kmetij. Predhodno bomo izbranim družinskim kmetijam poslali obvestilno pismo in zgibanko, kjer bodo dobili osnovne informacije o statističnem raziskovanju. Za dodatne informacije pa bomo na voljo tudi na na brezplačni telefonski številki 080 11 06.

Gospodar kmetije bo s popisovalcem sodeloval 15 do 30 minut

Popisovalci bodo ob obisku družinske kmetije na podlagi gospodarjevih navedb izpolnili vprašalnik. Samo popisovanje na družinski kmetiji bo povprečno trajalo 15 - 30 minut, odvisno od obsega proizvodnje na družinski kmetiji.

Več o tem letnem statističnem raziskovanju je na voljo v priponki:

Prav lep pozdrav,