O-STA

Vabilo

Spoštovani,

Vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco -

v sredo, 30. novembra 2005, ob 10.30 v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.

Tokrat smo pripravili: ˇ pregled aktualnih dogodkov iz dejavnosti državnega statističnega urada - spregovorila bo generalna direktorica mag. Irena Križman;

ˇ analizo blagovnega prevoza po cestah in železnicah v Sloveniji v letu 2004: podatki kažejo, da 4-krat več blaga prepeljejo slovenski prevozniki po cestah kot ga prepeljejo vlaki; kakšni pa so blagovni tokovi med statističnimi regijami, v katero in iz katere države prepeljemo največ blaga po cestah in največ po železnici in kakšno je razmerje med cestnimi in železniškimi prevozi blaga v ostalih državah EU bo predstavil Vojko Šegan, svetovalec II v oddelku za statistiko transporta.

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar

odnosi z javnostjo

tel. 241 51 58

www.stat.si