O-STA

Ob Prešernovem dnevu --- osem festivalnih razpisov-vabil v 21. pomlad Lirikonfesta Velenje (2022)

http://uvkf.si/sl/osem-festivalnih-razpisov-vabil-v-21-pomlad-lirikonfesta-velenje-2022-
21. Lirikonfest Velenje (2022) - razpisi-vabila
21. Lirikonfest Velenje (2022)
Lirikonfest Velenje - festival liričnega in potopisnega občutja
Lirikonfest Velenje - rezervat za poezijo / 21. književno srečanje z mednarodno udeležbo / Velenje, junij 2022

Ob Prešernovem dnevu 2022

Osem festivalnih razpisov - vabil v 21. pomlad Lirikonfesta Velenje (2022)

Ustanova Velenjska knjižna fundacija objavlja ob Prešernovem dnevu 2022 osem literarnih razpisov oz. vabil k sodelovanju v programu 21. Lirikonfesta (2022) - tradicionalnega književnega srečanja z mednarodnimi gosti v Velenju - festivala liričnega in potopisnega občutja. Datum festivala, ki bo predvidoma v juniju (ali septembru), zaradi nepredvidljivosti zdravstvenih razmer trenutno še ni določen.

Na 21. Lirikonfestu bo predstavljenih 21 festivalno izbranih slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše poezije, vabljenih k refleksijam na temo debatnega književnega omizja O naravi - "puščavi" in "goščavi" slovenske poezije v 3. desetletju 21. stol. (nenaravnost - nepristnost, prisiljenost, izumetničenost, neslovenskost; naturnost, sprevrženost; nadnaravnost - nadizkustvenost in duhovnost; protestniškost - družbenokritična napadalnost) -

Na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 2022 bodo podeljene (3 literarne nagrade in dvoje priznanj/plaket): mednarodna Pretnarjeva nagrada 2022 - častni naslov "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" (19. podelitev); velenjica - čaša nesmrtnosti 2022 - vseslovenska literarna nagrada za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st. (17. podelitev); krilata želva 2022 - vseslovenska literarna nagrada za najboljši knjižno objavljen slovenski literarni potopis preteklega leta (6. podelitev); Lirikonov zlat 2022 - mednarodno prevajalsko priznanje/plaketa za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle (16. podelitev); Lirikonfestov zlat 2022 - bienalno priznanje/plaketa za najtehtnejši esej na temo festivalnega književnega omizja (4. podelitev).

21. Lirikonfest bo pospremila v fotomonografijo Lirikonfest Velenje 2002-2022 vključena festivalna antologija Lirikon21 enaindvajsetih festivalno izbranih avtorjev in prevajalcev slovenske in prevedene novejše poezije za odrasle, izbranega eseja in refleksij na temo letošnjega književnega omizja ter izmed knjižnih objav v letu 2020 izbranega slovenskega literarnega potopisa.

Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju bo z nagradnim ustvarjalnim bivanjem gostila izbranega književnega ustvarjalca oz. prevajalca.

V lani zasajenem Gaju poezije Velenje (21 dreves in 21. poetik za 21. stol.) - promenadnem drevesnem parku z umetniško instalacijo v naravi (ob velenjskem Škalskem jezeru) v trajnejši poklon novejši vrhunski slovenski poeziji ter Lirikonfestovim lavreatom (osrednje dobitnikom nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti 2006-2021 za vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v 21. st.) bodo "posvečena" drevesa letošnjim lavreatom (Lirikonfest Velenje 2022).

Ob letošnjem Lirikonfestu bo v Starem Velenju zaživel s književnimi omizji in pesniškimi branji Lirikonfestov rezidenčni paviljon "Rezervat za poezijo".

Večletna financerja Lirikonfesta sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo RS.

Vabila v Lirikonfestovo podnebje 2022 so odprta od 8. februarja do 8. oz. 30. marca 2022 in objavljena na www.lirikonfest-velenje.si /

http://uvkf.si/sl/osem-festivalnih-razpisov-vabil-v-21-pomlad-lirikonfesta-velenje-2022-

Osem festivalnih razpisov - vabil v 21. pomlad Lirikonfesta Velenje (2022)

Ustanova Velenjska knjižna fundacija

Lirikonfest Velenje 2022

21. književno srečanje z mednarodnimi gosti

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA / REZERVAT ZA POEZIJO

Velenje, junija 2022

· 21 festivalno izbranih slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše poezije;

· 21 festivalno izbranih novejših slovenskih pesniških zbirk za odrasle (knjižno objavljenih v zadnjih treh letih (2020-2022);

· festivalno izbrani slovenski literarni potopis (knjižno objavljen v preteklem letu);

· 21 refleksij za 21. stoletje na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2022: O naravi - "puščavi" in "goščavi" slovenske poezije v 3. desetletju 21. stol. (nenaravnost - nepristnost, prisiljenost, izumetničenost, neslovenskost; naturnost, sprevrženost; nadnaravnost - nadizkustvenost in duhovnost; protestniškost - družbenokritična napadalnost);

· Rp. Lirikon21 (2022) - festivalna antologija slovenske in prevedene novejše poezije za odrasle ter festivalno izbranega eseja in slovenskega potopisa (fest. antologija vključena v fotomonografijo Lirikonfest 2002-2022);

· Lirikonfestova Akademija Poetična Slovenija 2022 s podelitvijo vseslovenskih festivalnih književnih nagrad in priznanj za leto 2022:

· mednarodna Pretnarjeva nagrada 2022 - častni naslov "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" (19. podelitev);

· velenjica - čaša nesmrtnosti 2022 - vseslovenska festivalna literarna nagrada za vrhunski pesniški opus za odrasle v 21. st. (17. podelitev);

· krilata želva 2022 - vseslovenska festivalna literarna nagrada za najboljši knjižno objavljen slovenski literarni potopis preteklega leta (6. podelitev);

· Lirikonov zlat 2022 - mednarodno festivalno prevajalsko priznanje/plaketa za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle (16. podelitev);

· Lirikonfestov zlat 2022 - bienalno festivalno priznanje/plaketa za najtehtnejši esej na temo festivalnega književnega omizja v letu 2022 (4. podelitev);

· mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju 2022 (15. leto nagradnih ustvarjalnih bivanj);

· Gaj poezije Velenje (21 dreves in 21. poetik za 21. stol.) - drevesni park z umetniško instalacijo v naravi (promenadno ob velenjskem Škalskem jezeru) - trajnejši poklon novejši vrhunski slovenski poeziji ter Lirikonfestovim lavreatom - osrednje dobitnikom nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti" 2006-2022 za vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v 21. st. (posvetitev dreves lavreatom Lirikonfesta 2022);

· Lirikonfestov rezidenčni paviljon "Rezervat za poezijo" (2022) - promenadno razstavišče z imeni in verzi Lirikonfestovih lavreatov 2022 ter paviljon za književna omizja in pesniška branja v Starem Velenju.

Večletna financerja Lirikonfesta sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo RS.

Vabila v Lirikonfestovo podnebje 2022 so odprta od 8. februarja do 8. oz. 30. marca 2022 in objavljena na www.lirikonfest-velenje.si /

http://uvkf.si/sl/osem-festivalnih-razpisov-vabil-v-21-pomlad-lirikonfesta-velenje-2022-

Festival liričnega in potopisnega občutja / Rezervat za poezijo

Od leta 2002 tradicionalno književno srečanje z mednarodnimi gosti v Velenju

LIRIKONFEST VELENJE 2022 / 21. književno srečanje z mednarodnimi gosti / junija v Velenju

O naravi - "puščavi" in "goščavi" slovenske poezije v 3. desetletju 21. stol. (nenaravnost - nepristnost, prisiljenost, izumetničenost, neslovenskost; naturnost, sprevrženost; nadnaravnost - nadizkustvenost in duhovnost;

protestniškost - družbenokritična napadalnost);

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) / Stari trg 26, 3320 Velenje / SLO

lirikonfest@gmail.com / 03 5870 920 / www.lirikonfest-velenje.si

Ob Prešernovem dnevu/slovenskem kulturnem prazniku 2022

VABILA 21. LIRIKONFESTA VELENJE (2022)

· vabilo 1 k predlaganju kandidatov za 19. podelitev častnega naslova "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" - mednarodne Pretnarjeve nagrade 2022;

· vabilo 2 k festivalni predstavitvi/objavi izvirne slovenske poezije;*

· vabilo 3 k festivalni predstavitvi/objavi prevedene vrhunske novejše poezije za odrasle;*

· vabilo 4 k festivalni predstavitvi/objavi esejev na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2022;*

* predstavitve/objave v festivalni antologiji Lirikon21,** izdani ob 21. Lirikonfestu Velenje (2022) pomenijo kandidiranje za festivalne literarne nagrade in priznanja:

· 17. podelitev vseslovenske literarne nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti" (2022) za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st.;**

· 16. podelitev mednarodnega festivalnega prevajalskega priznanja/plakete "Lirikonov zlat" (2022) za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle;

· 4. podelitev bienalnega festivalnega priznanja/plakete "Lirikonfestov zlat" (2022) za najtehtnejši esej na temo festivalnega književnega omizja v letu 2022;

** informacija 1 o 17. podelitvi vseslovenske literarne nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti" (2022) za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st.;

** informacija 2 o 6. podelitvi vseslovenske literarne nagrade "krilata želva" (2022) za najboljši knjižno objavljen slovenski literarni potopis leta 2021;

** informacija 3 o festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2022);

** informacija 4 o ustvarjalnem bivanju na Lirikonfestovi mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju (2022).

Vabila so odprta od 8. februarja do 8. oz. 30. marca 2022 / www.lirikonfest-velenje.si

Vabilo (1) k predlaganju kandidatov za 19. podelitev častnega naslova "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" - mednarodne Pretnarjeve nagrade 2022

Vabilo odprto do 8. marca 2022

Lirikonfest Velenje v organizaciji Velenjske knjižne fundacije vabi k predlaganju kandidatov za 19. podelitev častnega naslova "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" - mednarodne Pretnarjeve nagrade 2022 - za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književn(išk)em povezovanju, posredovanju oz. uveljavljanju poezije, slovenske literature in jezika po svetu.

Mednarodna Pretnarjeva nagrada "ambasadorjem poezije, slovenske književnosti in jezika" po svetu, tradicionalno podeljevana v Velenju od leta 2004 na Herbersteinskem književnem srečanju oz. od 2008 (preimenovano) na Lirikonfestu Velenje, je osrednja slovenska zahvala (za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književniškem povezovanju oz. uveljavljanju novejše poezije, slovenske literature in jezika po svetu) tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945-1992) svetovljansko prizadevajo za seznanjanje z novejšo (slovensko/evropsko/svetovno) poezijo, slovensko književnostjo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki. - Je mednarodno priznanje tistim kulturnim posrednikom, ki izven R. Slovenije, med drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje in védenje o sodobni poeziji, slovenski literaturi in jeziku ter s tem vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem novejše slovenske poezije idr. umetniške literature, spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književnosti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med drugimi narodi ipd.). - Z nagrado oz. častnim naslovom mdr. izkazujemo priznanje pomembnemu delu zaslužnejših slovenskih lektorjev na lektoratih slovenskega jezika po svetu ter učiteljev slovenščine v narodno manjšinskih, izseljenskih, migracijskih, večkulturnih, diplomatskih idr. interesnih okoljih. - Še posebej pa želimo s častnim ambasadorskim naslovom - podeljevanim na pretežno pesniškem festivalu z mednarodnimi gosti v Velenju - izkazati priznanje oz. zahvalo tistim mednarodnim kulturnim posrednikom, ki širijo po svetu slovensko poezijo 21. st.

Nagrada ni namenjena mednarodno najbolj uveljavljenim slovenskim pesnikom idr. književnikom oz. avtorjem z največjim prevedenim knjižnim opusom; ni priznanje za mednarodne dosežke v literarni in jezikoslovni vedi, leksikografiji, založništvu, knjigotrštvu ipd.; prav tako ne pretežno za prevode klasičnih/temeljnih slovenskih književnih del oz. za življenjski prevajalski opus - čemur izkazujejo pozornost druge slovenske nagrade in priznanja (častni naslov oz. Pretnarjeva nagrada nekatere izmed njih dopolnjuje le izjemoma, a v glavnem je vzajemno osmišljena in zaslužnim dobitnikom načelno izkazana kot prva tovrstna kulturna zahvala v R. Sloveniji).

Častni naslov "ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika" oz. mednarodno Pretnarjevo nagrado so doslej prejeli ugledni mednarodni književni posredniki: 2004 - Ludwig Hartinger (Avstrija), 2005 - František Benhart† (Češka), 2006 - Gančo Savov (Bolgarija), 2007 - Božena in Emil Tokarz (Poljska), 2008 - Kari Klemelä (Finska), 2009 - Matjaž Kmecl (Slovenija) in Andrej Rozman (Slovenija), 2010 - Nadežda Starikova (Rusija), 2011 - Peter Scherber (Nemčija/Avstrija), 2012 - Evgen Bavčar (Slovenija/Francija) in Orsolya Gállos (Madžarska), 2013 - Nikollë Berishaj (Albanija), 2014 - Zdravko Kecman† (Bosna in Hercegovina/R. Srbska), 2015 - Karol Chmel (Slovaška), 2016 - Zvonko Kovač (Hrvaška), 2017 - Joanna Pomorska (Poljska), 2018 - Peter Kuhar (Slovenija/Češka) in Lenka Kuhar Daňhelová (Češka), 2019 - Metka Lokar (Slovenija/Kitajska), 2020 - Miran Hladnik (Slovenija), 2021 - Aleš Šteger (Slovenija) ...

Kandidate za nagrado/častni naslov v letu 2022 lahko predlagajo slovenske in tuje pravne osebe s področja kulture ter fizične osebe.

Tudi v 21. letu Lirikonfesta Velenje (2022) želimo s častnim naslovom/nagrado prednostno opozoriti na pomembno delo zaslužnih mednarodnih posrednikov novejše slovenske poezije.

Izborna merila sicer vrednotijo vsa področja in zvrsti književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske poezije/literature in jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe brez državljanstva).

Zbiranje novih predlogov je odprto do 8. marca 2022 (predlogi, prispeli po tem datumu, bodo prvič obravnavani v letu 2022). Sosvet za podelitev častnega naslova/nagrade v letu 2022 bo obravnaval kandidate, predlagane v zadnjih petih letih (2018-2022), in izbral (brez predhodnih javnih nominacij) lavreata/-ko za leto 2022.

Predloge s kredibilnimi utemeljitvami, ki naj zajemajo glavne biobibliografske podatke in 30- do največ 60-vrstično vrednotenjsko predstavitev kandidatovega/-kinega pomembnega oz. zaslužnega dela pri mednarodnem uveljavljanju poezije, slovenske literature in jezika v daljšem obdobju (s poudarkom na zadnjih petih letih ali enkratnem izjemnem delu v zadnjih dveh letih), pošljite (v standardnem wordovem računalniškem zapisu) na e-naslov lirikonfest@gmail.com. Obvezno pripišite poštni in e-naslov (po možnosti tudi telefonski kontakt) kandidata in predlagatelja.

Organizator in sosvet nagrade bosta izbrala in razglasila lavreata predv. 9. maja - ob dnevu Evrope 2021 ali neposredno ob podelitvi. Ambasadorski naslov bo podeljen na Lirikonfestovi slavnostni Akademiji Poetična Slovenija 2022 v Velenju (predv. v juniju).

Nagrada je častna, izkazana z nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in festivalno listino. (Od leta 2020 je nagrada ponovno tudi simbolično denarna.) Partnerska organizatorja nagrade oz. slavnostne podelitve ambasadorskega naslova sta Velenjska knjižna fundacija in književna asociacija Velenika. Večletni glavni pokrovitelj podelitve Pretnarjeve nagrade/častnega naslova je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije. S sprejemom Pretnarjevih nagrajencev se pridružuje Občina Tržič (domači kraj T. Pretnarja).

* V besedilu vabila uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

V Velenju, ob Prešernovem dnevu 2022

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)

21. Lirikonfest Velenje (2022)

Sosvet mednarodne Pretnarjeve nagrade/APSKJ (2022)

Ivo Stropnik, vodja festivala, glavni in odg. urednik UVKF

Vabilo (2) k objavi vrhunske novejše slovenske poezije za odrasle v festivalni antologiji Lirikon21, izdani ob 21. Lirikonfestu Velenje (2022) = kandidiranje za 17. (in 18.) podelitev vseslovenske literarne nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti" (2022 in 2023) za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st.

Vabilo odprto do 8. marca 2022

Nove, še neobjavljene avtorske pesniške stvaritve za odrasle za objavo v festivalni antologiji Lirikon21 (2022), ki predstavljajo z izborom in morebitno objavo kandidiranje za vseslovensko literarno nagrado "velenjica - čaša nesmrtnosti" v letih 2022 in 2023"* (za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21 st.) pošljite najkasneje do 8. marca 2021 v standardnem wordovem računalniškem zapisu na e-naslov: lirikonfest@gmail.com.

Obseg izvirnih/avtorskih pesmi/verzov posameznega avtorja naj bo okvirno 100 verzov v slovenščini (bodisi v ciklu, pesnitvi ali največ sedmih pesmih). Izvirne/avtorske pesmi (s samoumevno izjavo, da še niso bile oz. najmanj do konca leta 2022 ne bodo objavljene ne revijalno ne knjižno ne kako drugače) izkažite (brez šifre) z imenom in priimkom ter letnico avtorjevega rojstva. Pripišite oz. navedite naslove dveh knjižno samostojno izdanih izvirnih pesniških zbirk v zadnjih desetih letih (2012-2021/2022) in v tem obdobju enega samostojnega knjižnega prevoda v tujini (izkazano s priloženim skenom/fotokopijo kolofona knjižne izdaje v tujini).

* K objavi vabljeni izključno slovenski pesniki/pesnice z izkazanima najmanj dvema vrhunskima pesniškima zbirkama za odrasle, prvič knjižno objavljenima v slovenskem jeziku v zadnjih desetih letih in v tem obdobju v tujini samostojno objavljenim najmanj enim samostojnim knjižnim prevodom poezije/pesniške zbirke.

Po teh izhodiščnih merilih strokovno-umetniški sosvet organizatorja vsako drugo leto ob svetovnem dnevu poezije (21. marca 2019, 2021, 2023 ...) interno ali javno širše nominira za nagrado 21 slovenskih pesnikov/pesnic, ki morajo imeti predhodno (v zadnjih treh letih oz. v letu nominacije) v festivalni antologiji Lirikon21 najmanj eno objavo v obsegu "sto vrhunskih slovenskih verzov". Sosvet za nagrado vrednoti pri izboru nagrajenca tudi "avtorjevo celovito osebnostno držo".

Informacija 1 - Sosvet za nagrado izmed 21 širše nominiranih (vsako drugo leto) interno ali javno ožje nominira za dvoletno obdobje do štiri kandidate, ki se jim v letih novih nominacij (tj. vsako drugo leto: 2019, 2021, 2023 ...) z dodatnimi predlogi/izborom strokovno-umetniškega sosveta pridružijo do štirje novi kandidati, izmed katerih (tj. predhodnih dvoletnih 4 predlogov + novih dvoletnih 4 predlogov) v obdobju štirih zaporednih let izbira lavreate, ki jih razglasi (letno samo enega) bodisi ob dnevu poezije (21. marca) ali 30 dni pred podelitvijo ali neposredno na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija.

Organizator nagrade je Velenjska knjižna fundacija. Večletni glavni pokrovitelj nagrade je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

Nagrada je izkazana z nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in festivalno listino. Od leta 2019 je nagrada ponovno denarna (3.000 eur).

Književna nagrada "velenjica - čaša nesmrtnosti" je istemu pesniku/pesnici praviloma podeljena samo enkrat (izjemoma dvakrat za vrhunske pesniške opuse v novih desetletjih 21. st.). Doslej so jo za vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v 21. st. prejeli: 2006 (p. n.) - Andrej Medved, 2007 - Milan Vincetič,† 2008 - Milan Dekleva, 2009 - Vinko Möderndorfer, 2010 - Boris A. Novak, 2011 - Milan Jesih, 2012 - Peter Kolšek,† 2013 - Zoran Pevec, 2014 - Esad Babačić, 2015 - Maja Vidmar, 2016 - Peter Semolič, 2017 - Tone Škrjanec, 2018 - Iztok Osojnik, 2019 - Uroš Zupan, 2020 - Lidija Dimkovska in 2021 - Miklavž Komelj.

* V besedilu vabila uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

V Velenju, ob Prešernovem dnevu 2022

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)

21. Lirikonfest Velenje (2022)

Uredništvo Rp. Lirikon21 (2022)

Ivo Stropnik, vodja festivala, glavni in odg. urednik UVKF

Vabilo (3) k objavi prevedene vrhunske novejše poezije za odrasle v festivalni antologiji Lirikon21, izdani ob 21. Lirikonfestu Velenje (2022) = kandidiranje za 16. podelitev mednarodnega prevajalskega priznanja/plakete "Lirikonov zlát" (2022) za vrhunske revijalne prevode novejše poezije za odrasle

Vabilo odprto do 30. marca 2022

Prevajalci lahko v letu 2022 sodelujejo na razpisu za festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát:

a) s prevodi v slovenščino iz novejše japonske, romunske, slovaške, makedonske in bosanskohercegovske poezije za odrasle dveh živečih avtorjev, prednostno iz srednjih generacij vrhunskih pesnikov/-ic, ki ustvarjajo v 21. st. v razpisanih jezikih in imajo knjižno objavljeni najmanj dve pesniški zbirki;

b) s prevodi v nemški jezik iz novejše slovenske poezije za odrasle dveh dosedanjih dobitnikov vseslovenske literarne nagrade "velenjica - čaša nesmrtnosti" (A. Medved, M. Vincetič, M. Dekleva, V. Möderndorfer, B. A. Novak, M. Jesih, P. Kolšek, Z. Pevec, E. Babačić, M. Vidmar, P. Semolič, T. Škrjanec, I. Osojnik, U. Zupan, L. Dimkovska, M. Komelj), med letoma 2006 in 2021 mdr. predstavljenih z izbori pesmi v festivalnih antologijah Lirikon21 ter med 2013 in 2018 v nagradnih knjižnih zbirkah "50 izbranih pesmi" iz desetletnih pesniških opusov v 21. st. lavreatov velenjice - čaše nesmrtnosti.

Obseg prevedenih pesmi/verzov posameznega avtorja naj bo okvirno 100 verzov (bodisi v ciklu, pesnitvi ali največ sedmih pesmih). Prvi prevedeni pesmi posameznega avtorja oz. prvim 15-20 verzom v primeru daljše pesmi/(odlomka) pesnitve mora biti dodan izvirnik v računalniškem zapisu/prepisu, ostalim prevedenim pesmim pa priloženi čitljivo optično preslikani (skenirani) izvirniki. Pod vsako prevedeno pesmijo naj bodo v oklepaju (---) navedeni naslovi pesmi v izvirniku, pri pesmih brez naslova pa v ležečem stavku navedba izvirnega naslova zbirke oz. drugega vira z letnico izdaje. Prevedenim pesmim priložite 5- do največ 15-vrstično splošno biobibliografsko notico o avtorju (pri prevodih v slovenščino (a) z navedbo naslovov dveh knjižno izdanih avtorjevih pesniških zbirk; pri prevodih v nemščino (b) tudi s prevodom notice o avtorju); obvezno navedite tudi avtorjev e-naslov.

Prevode pesmi (s samoumevno izjavo prevajalca, da v njegovem prevodu še niso oz. najmanj do konca leta 2022 ne bodo objavljeni ne revijalno ne knjižno ne kako drugače) izkažite z imenom in priimkom avtorja ter prevajalca (torej brez šifre) in jih najkasneje do 30. marca 2022 pošljite v standardnem wordovem računalniškem zapisu na e-naslov: lirikonfest@gmail.com. Pripišite oz. navedite naslednje podatke o prevajalcu: letnica rojstva, strokovna izobrazba in/ali ena pomembnejša prevajalska referenca ter tel. št.

Žirija bo za predstavitveno objavo v festivalni antologiji Lirikon21 v letu 2022 izbrala brez predhodnih širših nominacij za priznanje prevedene pesmi največ dveh prevajalcev (2 x 2 prevedenih avtorjev). Organizator bo obvestil avtorje pesmi/izbranih prevodov in jih skupaj s prevajalcem(a) povabil na Lirikonfest Velenje 2022 k predstavitvi oz. pesniškemu branju. Prevajalcu oz. prevajalcema z izbrano objavo prevodov v festivalni antologiji Rp. Lirikon bo na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 2021 podeljeno mednarodno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát 2021.

Prevajalci moralno, strokovno in pravno odgovarjajo za svoje prevode in njihovo prvo objavo v festivalni antologiji Lirikon21 (2022). Izbrani/objavljeni/festivalno predstavljeni prevodi bodo honorirani.

Festivalno priznanje je izkazano z umetniško bronasto plaketo (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta), festivalno listino ter denarno (s honorirano objavo/festivalno predstavitvijo).

Prevajalsko festivalno priznanje Lirikonov zlát so doslej prejeli: 2007 - Andrej Medved, 2008 - Mateja Bizjak Petit (FR), 2009 - Draga Rinkema (NL) in Urška Zupanec, 2010 - Peter Kuhar, 2011 - Tanja Petrič, 2012 - Andrej Pleterski, 2013 - Željko Perović in Lenka Daňhelová (CZ), 2014 - Namita Subiotto, 2015 - Daniela Kocmut (A) in Andrej Pleterski, 2016 - Mateja Komel Snoj, 2017 - Katja Zakrajšek in Urška Zupanec, 2018 - Maruša Mugerli Lavrenčič, 2019 - Barbara Pregelj, 2020 - Gabriella Gaál (SI) in 2021 - Dragica Fabjan Andritsakos (SI).

Za prevajalsko priznanje Lirikonov zlát 2022 ne morejo sodelovati prevajalci, ki so v zadnjih desetih letih (med 2012 in 2021) to priznanje že prejeli. Prav tako ne sodelavci žirije za izbor, uredništva Rp. Lirikon21 in organizacije Lirikonfesta.

Organizator prevajalskega priznanja je Velenjska knjižna fundacija. Večletni glavni pokrovitelj priznanja v programu Rp. Lirikon21 oz. Lirikonfesta je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta ga sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

* V besedilu vabila uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

V Velenju, ob Prešernovem dnevu 2022

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)

21. Lirikonfest Velenje (2022)

Uredništvo Rp. Lirikon21 (2022)

Ivo Stropnik, vodja festivala, glavni in odg. urednik UVKF

Vabilo (4) k objavi esejev na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2022 v festivalni antologiji Lirikon21, izdani ob 21. Lirikonfestu Velenje (2022) = kandidiranje za 6. podelitev bienalnega festivalnega priznanja "Lirikonfestov zlát" (2022) za najtehtnejši esej/refleksijo na temo festivalnega književnega omizja v letu 2022

Vabilo odprto do 30. marca 2022

Lirikonfest Velenje (festival liričnega in potopisnega občutja) v organizaciji Velenjske knjižne fundacije vabi k objavi esejev na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2022 v festivalni antologiji Lirikon21, ki bo osrednje pospremila 21. književno srečanje z mednarodnimi gosti v Velenju (2022).

Z objavo izbrani eseji bodo nominirani za 4. podelitev bienalnega festivalnega priznanja/plakete Lirikonfestov zlát 2022.

Tema festivalnega književnega omizja in esejistična izhodišča: O naravi - "puščavi" in "goščavi" slovenske poezije v 3. desetletju 21. st. (nenaravnost - nepristnost, prisiljenost, izumetničenost, neslovenskost; naturnost, sprevrženost; nadnaravnost - nadizkustvenost in duhovnost; protestniškost - družbenokritična napadalnost).

Eseji morajo biti tematsko vezani na aktualno dogajanje/spremljanje, izkušnje, videnje, premišljevanje v novejši slovenski poeziji (na avtorje, literarne ali metaliterarne pojave).

Okvirni obseg eseja naj bo najmanj pol avtorske pole (15.000 znakov s presledki) do največ 20.000 znakov (s presledki). Eseji naj ne bodo strokovne študije/razprave z znanstvenim aparatom, ampak splošnoliterarni. Sodelovati je mogoče samo z enim esejem. Sodelujejo lahko slovenski in tuji avtorji/književniki/esejisti.

Esej, napisan v slovenskem jeziku ali preveden v slovenščino (s samoumevno izjavo avtorja, da še ni bil oz. najmanj do konca leta 2022 ne bo objavljen ne revijalno ne knjižno ne kako drugače) izkažite (brez šifre) z imenom in priimkom ter letnico avtorjevega rojstva in ga pošljite najkasneje do 30. marca 2022 v standardnem wordovem računalniškem zapisu na e-naslov: lirikonfest@gmail.com. Pripišite oz. navedite tel. št. ter priložite 5- do največ 15-vrstično biobibliografsko notico o avtorju.

Žirija bo za predstavitveno objavo v festivalni antologiji Lirikon21 v letu 2022 izbrala največ tri eseje, avtorji pa bodo povabljeni k predstavitvi in diskusiji na Lirikonfestovem književnem omizju (v juniju ali septembru v Velenju). Izmed objavljenih oz. predstavljenih esejev bo s festivalnim priznanjem/plaketo nagrajen najtehtnejši.

Festivalno priznanje je izkazano z umetniško bronasto plaketo (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in festivalno listino.

Moralno in pravno so za izvirnost esejev odgovorni avtorji. Izbrani/objavljeni/festivalno predstavljeni eseji bodo honorirani. Organizator si pridružuje pravico, da za objavo izbere samo en esej ali dva ali nobenega.

Bienalno esejistično priznanje Lirikonfestov zlát so doslej prejeli: Mitja Čander (2008), Meta Kušar (2008) in Manca Erzetič (2012) in Petra Koršič (2016). - V bienalnih letih 2010, 2014, 2018 in 2020 priznanje ni bilo podeljeno.

Za Lirikonfestov zlát 2022 ne morejo kandidirati avtorji, ki so v zadnjih desetih letih (med 2012 in 2021) to priznanje že prejeli. Prav tako ne sodelavci žirije za izbor, uredništva Rp. Lirikon21 in organizacije Lirikonfesta.

Organizator festivalnega prevajalskega priznanja je Velenjska knjižna fundacija. Večletni glavni pokrovitelj priznanja v programu Lirikonfesta je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta ga sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

* V besedilu vabila uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

V Velenju, ob Prešernovem dnevu 2022

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)

21. Lirikonfest Velenje (2022)

Uredništvo Rp. Lirikon21 (2022)

Ivo Stropnik, vodja festivala, glavni in odg. urednik UVKF

Informacija (2) o 5. podelitvi vseslovenske literarne nagrade "krilata želva" (2022) za najboljši knjižno objavljen slovenski literarni potopis leta 2021, ki bo podeljena na 21. Lirikonfestu Velenje (2022)

Organizator in strokovni sosvet nagrade bosta brez predhodnih nominacij razglasila lavreata 23. maja - ob svetovnem dnevu želv (2022), nagrada bo podeljena na 21. Lirikonfestu v Velenju (predv. v juniju).

Vseslovenska literarna nagrada "krilata želva" za najboljši knjižno objavljen slovenski potopis preteklega leta je bila vzpostavljena leta 2017 v programu Lirikonfesta Velenje in je v slovenskem prostoru izkazala novost. Potopis je vse bolj priljubljena literarna zvrst, ki strokovno še ni ustrezno priznana. S potopisno literarno nagrado želimo popularizirati potopisni žanr in prispevati k uveljavljanju slovenskih avtorjev potopisa.

Pobudnik in organizator nagrade je Ustanova Velenjska knjižna fundacija.

Nagrada je izkazana z nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in festivalno listino. Od leta 2019 je nagrada tudi denarna (1.500 eur).

Večletni glavni pokrovitelj nagrade v festivalnem programu Lirikonfesta je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije.

Nagrado "krilata želva" za najboljši knjižno objavljen slovenski potopis leta so doslej prejeli: 2017 - Agata Tomažič (Zakaj potujete v take dežele), 2018 - Dragan Potočnik (Pesem za Sinin džan) in Aleš Šteger (Na kraju zapisano 6: Solovki, Rusija), 2019 - Jakob J. Kenda (Apalaška pot), 2020 - Petra Vladimirov (Evforija - 233 kilometrov Pirenejev ob poti do morja), 2021 - Ivo Svetina (Malabar) ...

* V besedilu vabila uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

V Velenju, ob Prešernovem dnevu 2022

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)

21. Lirikonfest Velenje (2022)

Uredništvo Rp. Lirikon21 (2022)

Ivo Stropnik, vodja festivala, glavni in odg. urednik UVKF

Informacija 3

21. Lirikonfest bo pospremila festivalna antologija Lirikon21 (vključena v fotomonografijo Lirikonfest Velenje 2002-2022) - z enaindvajsetimi festivalno izbranimi avtorji in prevajalci slovenske in prevedene novejše poezije za odrasle, izbranega eseja in refleksij na temo letošnjega književnega omizja ter izmed knjižnih objav v letu 2021 izbranega slovenskega literarnega potopisa.

Informacija 4

Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju bo v letu 2022 z nagradnim ustvarjalnim bivanjem gostila izbranega književnega ustvarjalca oz. prevajalca.

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) / Stari trg 26, 3320 Velenje / SLO

lirikonfest@gmail.com / 03 5870 920 / www.lirikonfest-velenje.si

http://uvkf.si/sl/osem-festivalnih-razpisov-vabil-v-21-pomlad-lirikonfesta-velenje-2022-

VELENJSKA WJ KNJIZNA FUNDACIJA
Lirikonfést tur ng
a Pa mn 3a a
Fs I) Lirikonfest XxI" MEDNARODNI FESTIVAL LIRICNEGA IN POTOPISNEGA OBCUTJA REZERVAT ZA POEZIJO VELENJSKA [xan = JAVNA on UU} kxjzna KNJIGO RS
VELENJSKA U KNJIZNA FUNDACIJA
REZERVAT ZA POEZNO BELA PESEM Bel mraz. Pomoc ni pravi odgovor. Previti je treba nekaj svezih ran, da ne pobegne kri. Najprej polizati, potem previti. Prestaviti se bo treba za kakSen meter bolj na levo. Stran od centra. Tam je vedno zamegljeno, vlazno, pa ne na lep naCcin. Vsepovsod neke bedaste poSasti, ki kar naprej grgrajo besede, vsaka na svojem navideznem koncu navidezne veje. Ves cas gledam neko isto sliko - tema z obcasnimi zaplatami svetlobe. Na mizi kozarec rdecega vina. Obicajno ga ne pijem, ker ga ne znam. Vedno mi kaplja po bradi in potem naprej. Bele srajce in to. Beli dnevi. Bel debel led. Tone Skrjanec VELENJICA - CASA NESMRTNOSTI 2017 | VELENJSKA aes KNJIZNA oe Aue ; U runpacya Lirikonfest XXI" 2018 Velenje MESTNA OBCINA VELENJE / JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE v -_= = <P) = <P) > ius] dex) N : CT am ay <P) co ii) a a . l om Ce © YU Se oa fy] - om m4 o>) co! 7) <P) | S ~) a om Bal om | l CT a 1S) =! © = i) ma YU Bal 0 = om om \S) | ii} = a= S Coe] " = om i ma oP) >N tak S Na