O-STA

22. marec - Svetovni dan voda

Voda, načrpana za javni vodovod, po vodnih virih, Slovenija, 2016-2020
Oskrba končnih uporabnikov s pitno vodo iz javnega vodovoda, Slovenija, 2020
Poraba vode na prebivalca na dan, Slovenija, 2020
Poraba vode za namakanje kmetijskih in drugih površin iz podtalnice, Slovenija, 2016-2020

Podzemna voda - nevidno postane vidno

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda je podzemna voda - nevidno postane vidno. Poudarek daje zavedanju, kako je podzemna voda pomembna, saj podpira oskrbo s pitno vodo, pa tudi sanitarne sisteme, kmetijstvo, industrijo in ekosisteme.

Vir večine načrpane vode so podzemni viri

97,6 % ali 165 milijonov m3 vse vode, načrpane za javni vodovod, je bilo v 2020 načrpane iz podzemnih vodnih virov, od tega iz izvirov 52 milijonov m3. Preostale 4 milijone m3 od vse načrpane vode pa so predstavljali površinski vodni viri.

V zadnjih dveh letih se je delež načrpane vode iz podzemnih vodnih virov zmanjšal za 1,4 %.

Skoraj četrtina količine načrpane vode se izgubi v omrežju

Polovico od vse vode, načrpane za javni vodovod, tj. 84,5 milijona m3 (50 %), je bilo v letu 2020 dobavljeno gospodinjstvom, 33,8 milijona m3 vode (20 %) so porabili poslovni subjekti, 4,0 milijona m3 vode (3 %) je bilo neobračunane (to je voda za potrebe gasilcev in čiščenje cest), v omrežju pa se je izgubilo 46,6 milijona m3 vode (27 %).

Prebivalec Slovenije povprečno porabi 110 l vode na dan

Za potrebe prebivalstva se je v letu 2020:

· načrpalo 80,4 m3 vse vode na prebivalca letno, kar je 220 l na prebivalca na dan,

· porabilo se je 58,2 m3 vse vode na prebivalca letno, kar je 159 l na prebivalca na dan,

· za potrebe gospodinjstev pa se je dobavilo 40,2 m3 vode na prebivalca letno, kar je 110 l na prebivalca na dan.

Največ vode za potrebe gospodinjstev na prebivalca letno (44 m3) je bilo dobavljeno v gorenjski statistični regiji, najmanj vode pa je bilo za potrebe gospodinjstev na prebivalca letno (31,4 m3) dobavljeno v koroški statistični regiji.

Koliko vode iz podzemnih virov se uporabi za namakanje?

Za namakanje kmetijskih in drugih površin se je v letu 2020 porabilo 2,8 milijona m3 vode iz različnih vodnih virov. Od tega je bilo največ vode, 1,9 milijona m3, uporabljene za namakanje iz drugih vodnih virov - kot so akumulacije, jezera, vodovod, 0,4 milijona m3 iz površinskih vodnih virov in 0,5 milijona m3 iz podzemnih vodnih virov. V petletnem obdobju je zaznati, da se je uporaba vode za namakanje iz podzemnih vodnih virov zmanjšala. Poraba te vode je bila največja v letu 2017 (0,9 milijona m3), najmanjša pa v letu 2019 (0,4 milijona m3).

Vse vodne statistike v 2020

Skupaj je bilo načrpane vode 1.003 milijonov m3 ali 81,6 % iz površinskih voda in 18,4 % vode, načrpane iz podzemnih vodnih virov. Od tega je bilo iz podzemnih vodnih virov največ vode načrpane za javni vodovod, namreč:

· 165 milijonov m3 podzemne vode načrpane za potrebe javnega vodovodnega omrežja,

· 19,6 milijonov m3 podzemne vode načrpane za industrijska podjetja,

· 0,4 milijona m3 podzemne vode načrpane za namakanje.

V okolje je bilo izpuščenih 1.049 milijonov m3 vse proizvedene odpadne vode:

· 769 milijonov m3 odpadnih voda je bilo le toplotno onesnaženih,

· 178 milijonov m3 jih je bilo pred izpustom prečiščenih,

· 102 milijona m3 te vode pa sta bila izpuščena v okolje neprečiščena.

Največ odpadnih voda je bilo izpuščenih v površinske vode, 77,8 %. V sistem javne kanalizacije je bilo izpuščenih 22 % odpadnih voda, v zemljo pa 0,2 %.