O-STA

Javni gospodarski zavod Brdo zelo uspešno posloval in odprl vrata turistom

Brdo pri Kranju, 14. marec 2022 - Na novinarski konferenci je Marjan Hribar, direktor JGZ Brdo povedal, da je bilo poslovno leto 2021 za JGZ Brdo prelomno v več pogledih. Leto je zaznamovala prenova Elegans hotela Brdo, izvedba predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, sklenitev sodelovanja s Tomažem Kavčičem, prejemnikom Michelinove zvezdice in nadpovprečno poslovanje še posebej v poletnih mesecih.

Zavod je uspešno izvedel vse dogodke v okviru predsedovanja, najodmevnejša in nadvse uspešna pa je bila izvedba dogodka Vrh Evropske unije-Zahodni Balkan, ki je bil zaradi koronavirusnih omejitev tehnično, organizacijsko in izvedbeno najzahtevnejši dogodek v zgodovini predsedovanja. Prenova Elegans hotela Brdo, ki predstavlja raven visoke kategorije 4 zvezdic superior, je uspela v rekordno kratkem času, na kar so še posebej ponosni. Kulinarično zgodbo piše prejemnik Michelinove zvezdice, Tomaž Kavčič, ki hotel uvršča na najvišjo kulinarično raven. V letu 2022 je bila odmevna gostitev tekmovalk 58. Zlate lisice, med drugim tudi pohvala Mikaele Schiffrin, ki je izrekla izjemne pohvale osebju Elegans hotela Brdo. Pregled rezervacij dogodkov in porok po lokacijah JGZ Brdo kaže na nadpovprečno obetavno poslovno leto.

Pomembno se zdi izpostaviti poslovanje Vile Bled in Vile Tartini, kjer so bili s trženjem butičnih in protokolarnih dogodkov ustvarjeni odlični rezultati. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja leta 2021 vsem izrednim okoliščinam navkljub znaša izjemnih 276.973,43 evrov, leto prej pa je čisti poslovni izid znašal 207.343,60 evrov. Realizacija Programa in plana dela za leto 2021 je bila tako 100-odstotna. Plan in program dela za leto 2022 predvideva 237.900 evrov dobička, saj je zaradi obetavnega poslovnega leta predviden dvig prihodkov. Na dan 1. januarja 2021 je bilo zaposlenih 158 delavcev, v letu 2020 pa povprečno 166 zaposlenih.

Ob koncu leta 2021 so v JGZ Brdo zapisali novo Strategijo razvoja JGZ Brdo za obdobje 2022-2026, ki temelji na strateških ciljih in modelih razvoja ter trženja glede na ciljne segmente gostov in turističnih produktov. Poudarek je na usmeritvi v trajnostno in ekološko delovanje zavoda. Blagovna znamka Brdo na področju kongresne dejavnosti, kulinarike in udobja ostaja simbol za kakovost.

V letu 2022 načrtujejo izgradnjo wellnessa v Elegans hotelu Brdo, v začetku aprila pa odprtje t. i. "Vila Tartini loungea", bara na plaži Vile Tartini. Odnose še nadalje krepijo z Olimpijskim komitejem Slovenije, s katerim so v začetku leta 2022 podpisali pismo o nameri, s Slovenskim poslovnim klubom, Slovensko turistično organizacijo in z Mestno občino Kranj. Prenovljene hotelske in kulinarične stvaritve so med drugim idilično prizorišče tudi za vrhunske športnike, ki v času priprav že vrsto let koristijo kapacitete JGZ Brdo. Cilji zavoda ostajajo vzdrževanje najvišje kakovosti storitev, skrb za odlične izkušnje gostov in obiskovalcev ter zagotavljanje kakovostne ponudbe.

VIDEO: Marjan Hribar, direktor JGZ Brdo

Foto in video: Janez Platiše