O-STA

30. Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja

V sklopu projekta Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije so mladi iz osnovnih in srednjih šol letos pripravljali raziskovalne naloge s kar 19 različnih področij. Skozi proces priprave raziskovalnih nalog nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, se interesno usmerjajo v različna področja znanosti ter se učijo raziskovalnih metod. Na Srečanju mladih raziskovalcev imajo možnost o svojem delu razpravljati s strokovnjaki in javno predstaviti rezultate svojega raziskovanja.

Srečanja potekajo na regijski in državni ravni. Na regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja so mladi raziskovalci letos prijavili kar 42 raziskovalnih nalog na 14 različnih področjih. Med nalogami na različnih strokovnih področjih je 17 osnovnošolskih (iz osmih OŠ) in 25 srednješolskih nalog (iz treh SŠ). Naloge zajemajo zelo razgibano vsebino z aktualnimi družbenimi in naravoslovnimi temami.

V ponedeljek, 28. marca 2022, bo 71 mladih raziskovalcev (31 osnovnošolcev in 40 srednješolcev) predstavilo svoje raziskovalne naloge na zagovorih na Ekonomski šoli Murska Sobota, kjer jih bodo poslušali in ocenili recenzenti ter najboljše raziskovalne naloge predlagali za napredovanje na državno tekmovanje.

Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije bo predvidoma potekalo 16. maja v Murski Soboti.

Letošnje leto poteka že jubilejno 30. srečanje mladih raziskovalcev Pomurja. 6. aprila bo v centru Maximus v Murski Soboti potekala slavnostna akademija Festivala Inovativnosti Znanosti in Ustvarjalnosti mladih, ki bi sicer morala potekati že meseca novembra, vendar je bila zaradi razmer prestavljena.

Na akademiji bomo obeležili tudi 30 let mladinskega raziskovanja v pokrajini ob Muri, kjer je v teh letih sodelovalo čez 2200 mladih nadobudnih raziskovalcev iz skorajda vseh šol Pomurja.

Za vse dodatne informacije o srečanju se lahko obrnete na Darjo Kozar Balek (030 323 252, darja@zotks.si).