O-STA

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Maribor

V sklopu projekta Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije so mladi iz osnovnih in srednjih šol letos pripravljali raziskovalne naloge s kar 19 različnih področij. Skozi proces priprave raziskovalnih nalog nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, se interesno usmerjajo v različna področja znanosti ter se učijo raziskovalnih metod. Na Srečanju mladih raziskovalcev imajo možnost o svojem delu razpravljati s strokovnjaki in javno predstaviti rezultate svojega raziskovanja.

Srečanja potekajo na regijski in državni ravni. Na regijsko srečanje mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja so mladi raziskovalci letos prijavili 23 raziskovalnih nalog na 11 različnih področjih. Med nalogami na različnih strokovnih področjih je osem osnovnošolskih (iz petih OŠ) in 15 srednješolskih nalog (iz treh SŠ). Naloge zajemajo zelo razgibano vsebino z aktualnimi družbenimi in naravoslovnimi temami.

V sredo, 30. marca 2022, bo 37 mladih raziskovalcev (16 osnovnošolcev in 18 srednješolcev) predstavilo svoje raziskovalne naloge na zagovorih na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Maribor, kjer jih bodo poslušali in ocenili recenzenti ter najboljše raziskovalne naloge predlagali za napredovanje na državno tekmovanje.

Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije bo predvidoma potekalo 16. maja v Murski Soboti.

Za vse dodatne informacije o srečanju se lahko obrnete na Darjo Kozar Balek (030 323 252, darja@zotks.si).

Partizanska ulica 12, 2000 Maribor; www.zotks.si; zotks.mb@zotks.si

a * > ZVEZA ZA TEHNICNO KULTURO SLOVENIJE