O-STA

Za gradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi pridobili gradbeno dovoljenje

Svet Mestne občine Velenje je sprejel Sklep o uskladitvi vrednosti projekta Oskrbovana stanovanja - Žarova cesta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje 2022-2025, s katerim smo zaradi povišanja cen materialov na trgu povečali sredstva namenjena za gradnjo omenjenih stanovanj. V stavbi, ki jo bo Mestna občina Velenje, kot investitor projekta, zgradila do konca leta 2023 bo 12 stanovanjskih enot namenjenih starejšim in gibalno oviranim. Gradbeno dovoljenje za gradnjo je izdano in je pravnomočno, pripravlja se razpis za izbiro izvajalca gradnje. Z gradnjo bomo predvidoma pričeli v juniju 2022.

Projektantski predračuni so pokazali za približno 44 % višjo oceno vrednosti projekta, kot je bila načrtovana v letu 2021. Višja ocena izhaja iz nedavnega dviga cen na trgu na račun povišanja cen energentov, pomanjkanja materialov na trgu in višjih cen stroškov dela.

Na Mestni občini Velenje se zavedamo potreb po daljšem neodvisnem in samostojnem življenju starejših oseb. Pristopili smo k investiciji gradnje oskrbovanih stanovanj na lokaciji Žarova 12. Nova stavba bo sodobno zasnovana in prilagojena starejšim in gibalno oviranim. V njem bo 12 stanovanjskih enot s skupnimi prostori za druženje. Površine okrog objekta bodo omogočale kakovostno bivanje in izvajanje aktivnosti prilagojenih starejšim osebam. S projektom želimo starejšim od 65 let, ki so še sposobni samostojnega bivanja, zagotoviti njim prilagojena stanovanja.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje