O-STA

Izjemen uspeh tekmovalcev Elektro in računalniške šole na državnem tekmovanju v znanju matematike

Velenje, 10. 5. 2022

Na Elektro in računalniški šoli se profesorji aktiva matematike trudimo za popularizacijo matematike med dijaki. Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike poteka od leta 2001 in že od samega začetka vzpodbujamo dijake, da se le teh udeležijo.

Tekmovanje je dvostopenjsko. Dijaki se na šolsko tekmovanje prijavijo na svoji šoli. Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu, ki ga dijaki pišejo 90 minut, so naloge tipa Mednarodni matematični kenguru. V drugem odbirnem delu, ki ga dijaki pišejo 45 minut, pa sta dve nalogi odprtega tipa.

Bronasta priznanja so podeljena glede na rezultate Mednarodnega matematičnega Kenguruja. Za uvrstitev na državno tekmovanje pa morajo tekmovalci pristopiti še k odbirnemu delu šolske ravni tekmovanja. Na državno tekmovanje se uvrstijo tekmovalci, ki dosežejo skupno najvišji rezultat pri Kenguruja (120 točk) in odbirnem delu (80 točk - točke odbirnega dela (2 krat 10 točk) pomnožimo s 4). Za uvrstitev na državno tekmovanje je torej možno doseči 200 točk.

Na državnem tekmovanju sodelujejo dijaki, ki jih izbere državna tekmovalna komisija na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja v skladu s kriteriji.

V tem šolskem letu se je na državno tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike uvrstilo 13 dijakov iz ERŠ.

Najboljši uspeh je dosegel Leon Rudolf, 1. ET, ki je prejel zlato priznanje in 2. nagrado. Zlato priznanje so osvojili še Marko Marković, 3. TRA, Gregor Glavnik, 3. TM in Nikola Stepanoski, 4. ET

Izvrstno pa so se odrezali tudi dobitniki srebrnih priznanj Luka Kopušar, 1. TRA, Žiga Ban, 1. TRA, Anže Maj Blagus, 2. TRA, Timotej Kompare 2. TRA , Jan Mrkonjič 2. TRA, Miha Podgoršek, 2. TM in Jan Konečnik, 4. ET.

Mentorici Marjetka Herodež in Biserka Ledinšek vsem iskreno čestitata in jim želita še veliko natančnih matematičnih izračunov.

Dijaki o matematiki in tekmovanju

Leon Rudolf: Matematika mi je že v osnovni šoli predstavljala vir navdiha za učenje, saj sem hitro odkril svoje matematične danosti in bil na tem področju zelo uspešen. pripravi na letošnje šolsko in državno tekmovanje sem namenil, kar nekaj prostega časa, pri tem mi je pomagala moja učiteljica in mentorica Biserka Ledinšek. Ponosen sem, da sem tako kot lani, tudi letos osvojil zlato priznanje iz matematike, druga nagrada pa mi še posebej veliko pomeni. Tudi v prihodnjih letih mi matematičnih izzivov ne bo zmanjkalo in veselim se udeležbe na novih tekmovanjih.

Gregor Glavnik: Šolskega tekmovanja iz matematike sem se udeležil zato, ker me matematika zanima in sem se želel preizkusiti ter videti kako daleč lahko pridem. Na šolskem tekmovanju sem uspel doseči dovolj veliko število točk, da sem se uspel uvrstiti na državno stopnjo tega tekmovanja. Ta dogodek se je odvijal v Celju. V uvodu so nam povedali, kako se bo tekmovanje odvijalo ter nam zaželeli srečo. Nato smo se razvrstili po učilnicah in počakali, da je ura bila toliko, da smo lahko začeli reševati testne pole. Za reševanje sem imel časa uro in pol in čeprav nisem uspel rešiti vsega, sem na koncu pridobil kar dobro število točk in usvojil zlato priznanje. Za to tekmovanje sem se pripravljal tako, da sem reševal testne pole iz prejšnjih let tako na šolski kot na državni stopnji tekmovanja.

Nikola Stepanoski: V srednji šoli sem nadaljeval tradicijo iz osnovne šole in se udeleževal matematičnih tekmovanj ter prejel tri zlata priznanja. Štirih priznanj na žalost nimam, saj je bilo tekmovanje leta 2020 preklicano zaradi pandemije. Priznam, da sem po pojavu pandemije izgubljal motivacijo, zato nisem bil najbolj zadovoljen s številom točk na zadnjem tekmovanju, a sem k sreči vseeno prejel zlato priznanje.

Anže Maj Blagus: Več kot imam znanja o matematiki, bolj logična in zabavna mi postaja, zato me tekmovanje iz matematike še posebej privlači, saj me naloge prisilijo k drugačnem razmišljanju in uporabljanju znanja na nove načine. Ni boljšega občutka, kot rešiti nalogo, ki sem jo ob začetku pogledal in si rekel "To pa že ni mogoče!". Prav ta občutek me spodbuja in mi prinaša motivacijo.

Jan Mrkonjič: Matematika mi pomeni nekaj, kar je težko opisati z besedami. Že ko sem se prvič v osnovni šoli srečal z njo, me je takoj navdušila. V primerjavi z ostalimi predmeti sem takrat veliko več časa posvečal matematiki, saj sem rad raziskoval in ugotavljal nove stvari. Zaradi mojega navdušenja nad predmetom se je hitro videl napredek in moja računska spretnost se je zelo nadgradila. Do konca osnovne šole sem k vsaki uri matematike prišel z nasmehom in to se dogaja še danes. Seveda pa nimajo vsi enakega mnenja o matematiki kot jaz. Nekaterim je to najhujši predmet in ga na splošno ne marajo, po mojem mnenju pa ti učenci/dijaki predmetu sploh ne posvetijo dovolj časa in zato tudi ne napredujejo. V prihodnosti si želim še izboljšati svojo računsko spretnost in se seveda naučiti veliko novih stvari, ki mi bodo koristile.

Timotej Kompare: Matematika, veda, veda ki zahteva ogromno znanja za reševanje poznanih in ne tako poznanih matematičnih problemov. Matematiko imam rad, predvsem zaradi tega, ker te lahko ogromno o življenju nauči ter nekatere stvari olajša. Med reševanjem matematičnih problemov se soočam s stvarmi, ki so na prvi pogled ne rešljive in zelo zahtevne. Prav zaradi tega doživljam občutke zadovoljstva ter sprostitve ob vpogledu v rešitve, v primeru pravilno rešene naloge. Ravno to je razlog, ki me še žene naprej k reševanju tovrstnih nalog.

Marjetka Herodež

Elektro in računalniška šola

Šolski Center Velenje