O-STA

NLB Skupina v prvem polletju 2022 zabeležila robusten poslovni rezultat

NLB Skupina v prvem polletju 2022 zabeležila robusten poslovni rezultat

V prvem polletju leta 2022, ki ga je zaznamovala tragična vojna v Ukrajini ter njen vpliv na cene in vedenje potrošnikov ter posledično povečana volatilnost kapitalskih trgov, je NLB Skupina zabeležila dober poslovni rezultat in dosegla pomembne poslovne mejnike, kot sta združitev dveh članic NLB Skupine na srbskem trgu ter prevzem N Banke v Sloveniji. Skupina je v prvi polovici leta 2022 dosegla 287 milijonov evrov dobička po davkih (147,2 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani), vključno z učinki nakupa N Banke. Dobro redno poslovanje v prvem polletju in 25-odstotna rast dobička (pred oslabitvami in rezervacijami, brez enkratnih dogodkov ter prispevka N Banke) v primerjavi z enakim obdobjem lani potrjuje robustnost poslovnega modela NLB Skupine.

Prvih šest mesecev leta 2022 so zaznamovali številni pomembni mejniki. Že omenjeni prevzem N Banke, kjer je postopek integracije v polnem teku in bo zaključen spomladi leta 2023, ter združitev NLB Banke Beograd in Komercijalne banke Beograd v NLB Komercijalno banko, ki je bila zaključena konec aprila, sta le dva od njih.

"Še naprej odločno hodimo po poti trajnostnih poslovnih odločitev in praks. Tako smo se med drugim pridružili Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo (Net-Zero Banking Alliance) ter se zavezali k uskladitvi kreditnih in investicijskih portfeljev s podnebno nevtralnimi izpusti do leta 2050 ali prej. Zlasti v luči trenutnega dogajanja v naši neposredni okolici trajnostno poslovanje dobiva vse bolj pomembno mesto v naših strateških načrtih, prav tako pa tudi stabilnost gospodarstev v regiji, kjer poslujejo naše banke. Zato še naprej zagotavljamo znanje, podporo, financiranje in storitve ter s tem regiji omogočamo nadaljnji napredek. Ob tem pa tudi v prihodnje ostajamo zvesti svoji zavezi k ustvarjanju dodane vrednosti za naše deležnike in izplačilu dividend v skupnem znesku 100 milijonov evrov v letu 2022, pri čemer je bila prva tranša v znesku 50 milijonov evrov že izplačana v juniju," je pojasnil predsednik Uprave NLB, Blaž Brodnjak.
"Naj poudarim, da je Nadzorni svet zelo zadovoljen z dobrim poslovanjem NLB Skupine, pa tudi z njeno sposobnostjo hitrega prilagajanja vedno bolj zahtevnim poslovnim izzivom in priložnostim na področju finančne industrije. Tako je med drugim v prvem polletju 2022 v Beogradu ustanovila NLB DigIT, podjetje, ki išče in ustvarja IT rešitve za celotno Skupino, združuje pa strokovno znanje in uporablja skupne tehnične rešitve na vseh trgih. Potrebe po IT strokovnjakih, podatkovnih znanstvenikih, podatkovnih analitikih, analitikih informacijskih sistemov, razvijalcih programske opreme in procesov ter strokovnjakih, ki vedo, kako optimizirati uporabniško izkušnjo, in podobnih profilih so vedno večje, tudi na svetovni ravni. NLB Skupina, ki je veliko več kot le bančna skupina in vedno bolj podjetje, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo, pri tem ni izjema. Skupina je tako prepoznala to vrzel in zavzela aktiven pristop k njenem reševanju," pa je ob objavi rezultatov poudaril Primož Karpe, predsednik Nadzornega sveta NLB d.d.

Ključne poudarke poslovanja NLB Skupine v prvem polletju 2022, medletno poročilo in predstavitev za vlagatelje najdete na spodnjih povezavah: