O-STA

Občni zbor internirank in internirancev odbora Ravensbruck

V soboto, 3. septembra 2022, je bil ob 20. uri v dvorani Colombo Hotela Slovenija občni zbor internirank in internirancev odbora Ravensbruck Po uvodnem pozdravu predsednika Taboriščnega odbora Ravensbrück Matjaža Špata je 110 udeleženkam in udeležencev, zbranim v hotelu Grand skupine Lifeclass, s pesmijo Moj mili dom večer popestrila Marjetka Popovski. Matjažu Špatu sta se v delovnem predsedstvu pridružili častna predsednica Zveze slovenskih žena Milka Kokot in Mojca Koletnik, podpredsednica Zveze koroških partizanov in Zveze slovenskih žena.

Predsedujoči so predstavili poročilo o delu Odbora v lanskem letu, v katerem so posebej izpostavili, da kar nekaj prireditev zaradi covida ni bilo mogoče realizirati. Matjaž Špat je pohvalil dejavnosti žensk na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, saj postaja čedalje bolj očitno, da se skuša v svetu in pri nas pridobljene pravice žensk krniti.

V drugem delu je Matjaž Špat predstavil program dejavnosti za leto 2023. V nadaljevanju pa so dogvorili o organizaciji in poteku nedeljske prireditve 61. tradicionalnega srečanja nekdanjih internirank in internirancev ter političnih zapornic in zapornikov nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, ukradenih otrok in izgnancev ter njihovih svojcev in prijateljev.

Besedilo: Aleksandra Jankovič Fotografije: Janez Platiše