O-STA

1. oktober - mednarodni dan starejših

Starejših čedalje več

Prebivalstvo Slovenije se stara. 1. januarja letos je bilo 444.743 oz. približno petina (21 %) prebivalcev starih najmanj 65 let. Otrok do 14 let je bilo 15 %. Delež starejših je bil najvišji v občini Osilnica (36 %), najnižji pa v občini Benedikt (14 %). Otrok je bilo več kot starejših le v 21 občinah. Projekcije ne kažejo na spremembo trenda - čez 50 let naj bi imela Slovenija 30 % starejšega prebivalstva.

Več kot tretjina prebivalcev, starih 85+, živi samih

Gospodinjski status prebivalcev se s starostjo spreminja. Medtem ko jih je v starostni skupini 65-69 let skoraj dve tretjini živelo z zakoncem oz. partnerjem, pa je bilo pri starosti 85+ takih nekaj več kot petina. Po drugi strani jih je iz starostne skupine 65-69 let v skupinskem gospodinjstvu živelo 1 %, iz skupine 85+ pa 15 %.

Med starejšimi lani 135 ženinov

Število sklenjenih zakonskih zvez se pri starejših skozi čas rahlo povečuje. Največ jih je bilo leta 2018, ko je bilo starih 65 let ali več 174 ženinov in 79 nevest. V 2021 je bilo toliko starih 135 ženinov (2 % vseh) in 57 nevest (1 % vseh).

V starosti 100+ še vedno poročenih 7 % prebivalcev

Tako kot gospodinjski status se s starostjo spreminja tudi zakonski stan prebivalcev. V 2021 je bilo v starostni skupini 65-69 let poročenih skoraj dve tretjini prebivalcev, v skupini 100+ pa 7 %. Ob tem se povečuje delež ovdovelih - v starostni skupini 85-89 let je bilo takih 60 % in v skupini 90+ več kot 70 % prebivalcev.

Internet (skoraj) vsak dan uporablja skoraj polovica

Uporaba interneta je pri starejših vse bolj razširjena. Delež starejših (65-74 let), ki uporabljajo internet vsakodnevno ali skoraj vsak dan, se je v letu 2021 povečal za 12 odstotnih točk, dosegel je 48 %. Tudi delež oseb te starosti, ki so v zadnjih treh mesecih nakupovale po spletu, se je zvišal, in sicer na 25 % (9 odstotnih točk več kot leto prej).

V starejši starostni skupini pogosteje srečni moški

V 2. četrtletju letos je bilo med starejšimi v zadnjih 4 tednih pred anketiranjem ves čas ali večino časa srečnih 51 % moških in 45 % žensk, redkokdaj ali nikoli pa 14 % moških in 20 % žensk.

Podobno je bilo tudi z osamljenostjo - starejši moški so bili redkeje osamljeni kot njihove vrstnice. Ves čas ali večino časa je bilo osamljenih 6 % moških in 8 % žensk, redkokdaj ali nikoli pa 83 % moških in 70 % žensk.