O-STA

Spet je čas za Evropske statistične igre!

Evropske statistične igre so mednarodno ekipno tekmovanje, ki med srednješolci spodbuja zanimanje za statistiko in uporabo uradnih statističnih podatkov. Dijaki se na tekmovanju ob podpori mentorjev preizkusijo v različnih veščinah statistične pismenosti, kot so reševanje različnih statističnih problemov in nalog, iskanje podatkov ter priprava statistične analize. Ob tem spoznajo številne zanimive podatke o Sloveniji in evropskih državah, uporabijo pa tudi različna programska orodja za obdelavo in vizualizacijo podatkov.

Tekmovanje se izvaja dvostopenjsko, najprej na nacionalni, nato pa še na evropski ravni. Nacionalni del se začne na šolski ravni. Udeležijo se ga lahko vse prijavljene ekipe, pomerijo pa se v reševanju spletnih testov. Ekipe, ki dosežejo prag točk za napredovanje, se uvrstijo na državno raven, na kateri morajo pripraviti raziskovalno nalogo. Štiri najboljše ekipe, ki jih določi strokovna žirija, se uvrstijo v evropski del tekmovanja, t. i. finale, v katerem se pomerijo najboljše ekipe iz vseh sodelujočih držav. Njihova naloga je priprava videa. Dodatno sta v posebni kategoriji na državni ravni z javnim glasovanjem izbrani in nagrajeni dve ekipi, ki po mnenju večine glasovalcev pripravita najboljši raziskovalni nalogi.

Tekmovanje že od leta 2017 organizira Statistični urad RS v sodelovanju z Eurostatom in Statističnim društvom Slovenije. Tokrat poteka šestič, izvaja pa se v 19 evropskih državah. Več informacij o mednarodnem delu tekmovanja je na voljo na www.esc2023.eu.

Več informacij o Evropskih statističnih igrah boste našli na stat.si/igre.