O-STA

Dve novi sončni elektrarni: korak v zeleno prihodnost v BTC Cityju

Skupinska fotografija partnerjev projekta, predstavniki družbe BTC in Skupine Resalta

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 18. 10. 2022

Družba BTC bo skladno s svojo energetsko transformacijo letos namestila novi sončni fotovoltaični elektrarni na dveh objektih ljubljanskega BTC Cityja. Projekt predstavlja nov korak k zeleni prihodnosti in ogljični nevtralnosti ter poteka v sodelovanju z družbo za upravljanje energetskih virov Resalta.

Novi fotovoltaični elektrarni bosta nameščeni na strehi Dvorane 7 in Vodnega mesta Atlantis, skupno pa bosta letno proizvedli 455 MWh zelene električne energije ter zmanjšali emisije CO2 za približno 222 ton. Električno energijo iz obnovljivih virov družba BTC danes proizvaja s tremi že obstoječimi sončnimi elektrarnami, ki so postavljene v Logističnem centru BTC, na južnem delu pročelja Kristalne palače in v BTC Cityju Murska Sobota. S temi tremi sončnimi elektrarnami in soproizvodnjo toplotne energije so v letu 2021 proizvedli 1.747.171 kWh zelene energije.

"V družbi BTC v okviru strategije trajnostnega razvoja pomembno mesto zaseda energetska transformacija, ki jo izvajamo skozi številne projekte in uvajanje nenehnih izboljšav pri upravljanju z energijo. Pri tem kot eno ključnih usmeritev zasledujemo povečanje deleža obnovljivih virov energije s ciljem krepitve energetske samooskrbe. Novi sončni elektrarni pomenita naš dodaten prispevek k zelenemu prehodu in pozicioniranju BTC Cityja Ljubljana kot enega najbolj zelenih urbanih središč v Evropi," pojasnjuje Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.

"V družbi Resalta smo ponosni, da nas je družba BTC pri svojem energetskem prehodu prepoznala kot zaupanja vrednega partnerja. Verjamemo, da bo s postavitvijo sončnih elektrarn pridobila obnovljivo in čisto energijo ter s tem naredila pomemben korak v smeri zelenega prehoda in zmanjšanja ogljičnega odtisa," je izjavil Luka Komazec, direktor skupine Resalta.

Družba BTC že dve desetletji deluje v trajnostnem duhu in uresničuje projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju. V letu 2021 je sprejela novo, ambiciozno strategijo razvoja do leta 2025 z usmeritvijo v Družbo 5.0, in strategijo trajnostnega razvoja, ki upoštevata globalne okoljske in družbene trende ter izzive današnjega časa. Obe strategiji še močneje poudarjata trajnostni razvoj, v ospredje postavljata naravo, energijo in človeka (družbo) ter vzpostavljata ambiciozno vizijo v smeri brezogljične družbe BTC. Eno izmed pomembnih strateških področij podjetja je energetika in trajnostni pristop upravljanja z energijo. Podjetje si že več kot deset let prizadeva za racionalizacijo porabe električne in toplotne energije ter uvajanje novih alternativnih virov energije na območju BTC Cityja Ljubljana. Sprejeta zaveza za zniževanje ogljičnega odtisa je odziv družbe BTC na izziv segrevanja ozračja v mestih in hkrati njen prispevek k zeleni prihodnosti tudi v urbanih središčih. Na področju energetike družba BTC zasleduje več ciljev: povečano samooskrbo z obnovljivimi viri energije, učinkovito rabo energije, ciljno spremljanje rabe energije, preventivno vzdrževanje energetskih sistemov, uvajanje novih tehnologij, povezovanje v energetske iniciative in trajnostne zelene projekte, ki vplivajo za zniževanje ogljičnega odtisa družbe BTC.

Resalta je vodilni ponudnik energetskih storitev iz obnovljivih virov energije v Srednji in Jugovzhodni Evropi ter deluje na sedmih trgih v regiji. Je dinamično in hitro rastoče podjetje, ki sodeluje z javnimi in zasebnimi strankami za financiranje, oblikovanje in izvajanje projektov za zmanjšanje porabe energije in emisij CO2 ter spodbujanje trajnostnega razvoja ob hkratnem prihranku stroškov.

Galerija je dosegljiva na LINKU.

Predstavniki družbe BTC in Resalte na skupinski fotografiji (od leve proti desni):

Miha Mermal, Izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj v družbi BTC

Luka Komazec, CEO Resalta

Damjan Kralj, Glavni izvršni direktor družbe BTC

Jure Zadravec, Direktor Resalta Czech Republic s.r.o.

Janez Povše, Direktor sektorja za investicije, vzdrževanje in energetiko v družbi BTC

Dodatne informacije:

BTC d.d., Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

tel.: 01 585 13 00, e-pošta: press.btc@btc.si