O-STA

NLB Skupina v prvih devetih mesecih leta 2022 ustvarila 377,8 milijona evrov dobička po davkih

Izjemno poslovanje NLB Skupine v letu 2022 se je nadaljevalo tudi v tretjem četrtletju, saj je doseženi rezultat pred rezervacijami v višini 91,7 milijona evrov najvišji od privatizacije banke leta 2018.

Težko obdobje, zaznamovano z geopolitičnimi napetostmi in naraščajočimi cenami, posredno in neposredno vpliva na poslovanje vodilne finančne inštitucije v Jugovzhodni Evropi. V svoji domači regiji do konca leta 2023 pričakujemo zmerne, a še vedno pozitivne stopnje gospodarske rasti. Zaradi inflacije so centralne banke primorane ukrepati z višanjem obrestnih mer, zato gospodarsko okolje ostaja zahtevno. Kljub temu je NLB Skupina je s 377,8 milijona evrov dobička po davkih v prvih devetih mesecih leta (vključno z enkratnimi učinki nakupa N Banke) in s skupnim kapitalskim količnikom 16,6 %, kar je precej nad zakonsko zahtevo, dobro pripravljena na morebitno poslabšanje poslovnega okolja.

"Poslovni rezultati NLB Skupine v prvih devetih mesecih so odlični in še ne odražajo stopnje stresa, ki ga trg pričakuje," je ob objavi rezultatov poudaril predsednik Uprave NLB Blaž Brodnjak. "Prepričani smo, da se bodo ti prelili v dodano vrednost za naše delničarje s pričakovanim izplačilom dividend. Druga tranša letos v skupnem znesku 50 milijonov evrov, kar znaša 2,50 evra na delnico, bo predvidoma izplačana po Skupščini delničarjev v decembru [skupaj obljubljenih 100 milijonov evrov dividend v letu 2022]; sledila pa bodo še ostala izplačila. Do leta 2025 načrtujemo 500 milijonov evrov skupnega kapitalskega donosa v obliki dividend izplačanih v gotovini (vključno z izplačili v letu 2022), kar bi po eni strani omogočilo stabilno rast dividend, po drugi pa priložnost za postopno organsko rast in izkoriščanje morebitnih taktičnih priložnosti za združitve in prevzeme," je dodal.
Ravno nove priložnosti so "tisto, kar NLB Skupina uspešno izkorišča, medtem ko sledi svojemu načrtu povečanja vrednosti," pa je izpostavil Primož Karpe, predsednik Nadzornega sveta NLB d.d., ter pri tem izpostavil vse večji pomen lizing dejavnosti v Skupini. "Po prihodu NLB Lease&Go na slovenski trg spomladi leta 2020, se je lizing pokazal kot primerna dodatna dejavnost, zato smo pred kratkim ustanovili novo lizing družbo v Severni Makedoniji in pridobili vsa potrebna soglasja za nakup lizing družbe v Srbiji. Vse to nam vliva zaupanje, da bo lizing znova postal pomembna poslovna dejavnost Skupine. V zreli fazi naj bi z organsko in morda tudi anorgansko rastjo k bilančni vsoti Skupine prispeval več kot milijardo evrov," je še pojasnil.

Ključne poudarke poslovanja NLB Skupine v tretjem četrtletju 2022, medletno poročilo in predstavitev za vlagatelje najdete na spodnjih povezavah:

Dodatne informacije o poslovnih rezultatih NLB Skupine v tretjem četrtletju in prvih devetih mesecih leta 2022 bo Uprava NLB d.d. predstavila na spletni predstavitvi rezultatov, ki bo danes ob 16.00 CEST/15.00 GMT. Spletne predstavitve se lahko v živo udeležite tukaj. Člani Uprave bodo odgovarjali na vaša vprašanja, ki jih lahko postavite v živo, v spletni aplikaciji ali pa jih enostavno pošljete po elektronski pošti na naslov IR@nlb.si.

NLB Komuniciranje