O-STA

V 2021 je za nadaljnjo porabo v Sloveniji ostalo 65 % posekane lesne surovine

Prikazujemo nekaj zanimivih podatkov o značilnostih gozdarske dejavnosti, izbranih tokov lesa in uporabe lesnih goriv v Sloveniji v letu 2021.

Gozdarska proizvodnja

· Gozdarska proizvodnja je bila ocenjena na 621 mio. EUR, od tega je bilo 17 % ocenjenih za lastno končno porabo.

· V skupni vrednosti gozdarstva so gozdarski proizvodi pomenili 91 %, gozdarske storitve pa 9 %.

· V strukturi vrednosti gozdarskih proizvodov je stoječi les pomenil 55 %, hlodi za žago in furnir 31 %, les za kurjavo pa 9 %.

Razpoložljivost gozdnih lesnih sortimentov

· Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov je dosegla 3,8 mio. m3.

· V skupni proizvodnji je bilo 52 % hlodov za žago in furnir (2 mio. m3) ter 29 % lesa za kurjavo (1,1 mio. m3).

· Uvoženih je bilo 890.000 m3 gozdnih lesnih sortimentov, od tega 80 % hlodov za žago in furnir (okoli 710.000 m3) ter 20 % lesa za kurjavo (približno 180.000 m3).

Lastna končna poraba gozdnih lesnih sortimentov

· Vrednost gozdarske proizvodnje za lastno končno porabo je bila ocenjena na 17 % vrednosti gozdarske dejavnosti ali na okoli 105 mio. EUR.

· Delež gozdarskih proizvodov v tej vrednosti je obsegal 52 %, delež gozdarskih storitev pa 48 %.

Izvoz sortimentov v domači proizvodnji

· Izvoženih je bilo 35 % proizvedenih gozdnih lesnih sortimentov. Za nadaljnjo porabo je

· tako doma ostalo 65 % lani posekane lesne surovine; to je bilo za 4 odstotne točke več kot

· leto prej.

· Izvoženih je bilo 58 % proizvedenih hlodov za žago in furnir ali okoli 1,1 mio. m3 in 18 % lesa za kurjavo ali približno 200.000 m3.

Nameni uporabe lesnih goriv v gospodinjstvih

· Lesna goriva so se uporabljala za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter kuhanje.

· 89 % energije iz lesnih goriv je bilo namenjene za ogrevanje prostorov, 9 % za ogrevanje sanitarne vode, 1 % pa za kuhanje.

Poraba lesnih goriv v gospodinjstvih

· Gospodinjstva v Sloveniji so porabila 1,1 mio. ton lesnih goriv (polena, lesni ostanki, sekanci, peleti in briketi ipd.). Iz teh je bilo pridobljene 39 % celotne porabe energije v gospodinjstvih.

· Član gospodinjstva je v povprečju porabil 554 kg lesnih goriv, od tega 501 kg drv, 38 kg peletov ter 15 kg lesnih sekancev, briketov in ostankov.