O-STA

Mary Kay poudarja prizadevanja za spodbujanje razvoja ženskega podjetništva po vsem svetu s pomočjo vplivnih partnerstev

Kot priznanje ob dnevu podjetništva žensk Mary Kay deli zunanja partnerstva in skupna prizadevanja za sprostitev potenciala podjetnic povsod po svetu.

DALLAS--( BUSINESS WIRE )-- Družba Mary Kay Inc., vneta zagovornica ekonomskega opolnomočenja žensk in enakosti spolov, danes obeležuje dan ženskega podjetništva in ponovno potrjuje svojo globalno zavezanost podjetnicam z zunanjimi prizadevanji in partnerstvi, usmerjenimi v spodbujanje in pospeševanje ženskega podjetništva.

Mary Kay, podjetje za razvoj podjetništva, ki deluje v skoraj 35 državah, že skoraj 60 let opolnomoča ženske in podpira njihove podjetniške želje. Družba sodeluje z ustvarjalci sprememb v okviru partnerstev, usmerjenih v vpliv, po vsem svetu, da bi pomagala odpraviti ovire za gospodarsko opolnomočenje žensk in pospešila vključevanje žensk v podjetniški ekosistem.

VREDNOSTNI POTENCIAL IN IZZIVI ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA:

Večja gospodarska vključenost žensk dviguje družine, krepi skupnosti in povečuje odpornost družbe. Podatki kažejo, da ženske do 90 % svojega zaslužka ponovno vložijo v svoje družine in lokalne skupnosti.1 Raziskave prav tako kažejo, da so podjetja v lasti žensk sicer nesorazmerno prizadeta zaradi gospodarskih kriz, vendar so odporna, agilna in trajnostna.2 Podjetja v lasti žensk se pogosto odzovejo na krize z inovacijami, ki rešujejo najnujnejše svetovne izzive, vključno s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti.

Kljub dokazom o multiplikacijskem učinku ženskega podjetništva se ženske v podjetništvu po vsem svetu še vedno soočajo z ovirami zaradi neenakega dostopa do kapitala, strokovnega izobraževanja, vključitve v globalno vrednostno verigo ter dostopa do trgov za svoje izdelke in storitve. Te ovire so še večje zaradi neenakih zakonov. Poročilo o ženskah, poslovanju in pravu iz leta 2022 ugotavlja, da skoraj 2,4 milijarde delovno sposobnih žensk še vedno nima enakih ekonomskih pravic kot moški.3

Izzivi so tako veliki, da poročilo o globalni razliki med spoloma iz leta 2022 navaja, da bo za odpravo razlik v gospodarski udeležbi in priložnostih med spoloma potrebnih neverjetnih 151 let.4

Ko so ženske izključene iz podjetniškega ekosistema, to pomeni, da podjetja in vlagatelji zamujajo ogromno naložbeno priložnost. Študije v Evropi na primer kažejo, da čeprav ženske dobijo polovico naložbenega kapitala v primerjavi z moškimi, njihova podjetja prinesejo dvakrat več prihodkov za vsak vložen dolar. 5

V skladu s svojim poslanstvom bogatiti življenja žensk se družba Mary Kay in njeni partnerji osredotočajo na spodbujanje ženskega podjetništva in podporo uveljavljenim ali ambicioznim podjetnicam, ne glede na to, kje živijo.

Ob priznavanju, da sta opolnomočenje žensk in enakost spolov ključnega pomena in pospeševalca pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG), je 10-letna trajnostna strategija družbe Mary Kay, ki se je začela leta 2021 - Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Narediti življenja bogatejša danes za trajnostni jutri) - podprta z močnim vidikom enakosti spolov in ključno zavezo za opolnomočenje 5 milijonov žensk po vsem svetu do leta 2030 prek ključnih pobud in partnerstev. Spodbujanje gospodarske udeležbe žensk ni le koristno za trajnostno rast, temveč tudi zagotavlja, da nihče ne bo zapostavljen, kar je ključno načelo agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

"Kot podjetje za razvoj podjetništva, ki ga je ustanovila ženska za ženske, verjamemo, da moramo vlagati v ženske in jih opolnomočiti, da bodo lahko v celoti izkoristile prednosti svoje gospodarske udeležbe ne le za gospodarstvo, temveč tudi za družbo na splošno. Spreminjamo krajino za podjetnice tako, da obravnavamo ovire, s katerimi se srečujejo prek ključnih partnerstev, katerih cilj je prekiniti status quo," je dejala Deborah Gibbins, glavna operativna direktorica družbe Mary Kay Inc.

POMEMBNA STALNA PARTNERSTVA ZA NAPREDEK ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA PO SVETU VKLJUČUJEJO:

 • Pilotni projekt vasi s cilji trajnostnega razvoja na Kitajskem - razvojni projekt zmanjševanja revščine, osredotočen na ženske

  • Ob spoznanju, da je izboljšanje življenja podeželskih žensk ključnega pomena za boj proti revščini in doseganje trajnostnega razvoja, sta Razvojni program Združenih narodov na Kitajskem in družba Mary Kay v sodelovanju s kitajsko vlado, javnim sektorjem in partnerskimi nevladnimi organizacijami zagnala pilotni projekt vasi s cilji trajnostnega razvoja v Waipuli, provinca Yunnan, Kitajska leta 2017. 6 Skupni projekt je odpravil ovire za podjetništvo žensk z zagotavljanjem socialne zaščite in ustvarjanjem zelenih podjetniških priložnosti, podprtih s prizadevanji za krepitev vodilne vloge žensk v forumih odločanja v skupnosti.

  • Kot rezultat tega projekta, osredotočenega na spol (I. faza: 2017-2021):

   • Lokalna stopnja revščine v vasi je padla z 28 % leta 2017 na 0 % leta 2020.

   • Z usposabljanjem in krepitvijo zmogljivosti se je do leta 2020 iz revščine rešilo 60 gospodinjstev in 193 posameznikov, ki so živeli pod pragom revščine.

   • 210 sezonskih delavcev migrantov in 120 delavcev migrantov za daljši čas, med katerimi je bila večina žensk, se je lahko vrnilo domov in dobilo delo ali ustanovilo svoje podjetje ter se ponovno združilo s svojimi otroki in družinami.

   • 607 lokalnih žensk se je zaposlilo in povečalo svoj dohodek, nekatere pa so postale voditeljice skupnosti, prevzele vlogo članic vaškega odbora in menedžerk v lokalnem gostinstvu in umetnosti.

   • Dohodek na prebivalca se je leta 2021 povečal na 14.128 RMB/2.107 $.

   • Projekt je napredoval pri 12 od 17 ciljev trajnostnega razvoja.

 • Izziv WE Empower UN SDG Challenge - podpora socialnim podjetnicam

 • Pospeševalnik ženskega podjetništva

  • Leta 2019 je družba Mary Kay skupaj s 6 agencijami ZN ustanovila Pospeševalnik ženskega podjetništva (WEA) z nalogo ustvariti spodbuden ekosistem, ki deluje za podjetnice .

  • 6 agencij ZN, ki sestavljajo WEA: Mednarodna organizacija dela (ILO), Mednarodni trgovinski center (ITC), Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), Globalni dogovor ZN (UNGC), Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) in UN Women .

KLJUČNI DOSEŽKI POSPEŠEVALNIKA ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA VKLJUČUJEJO:

 • Razvoj podjetniške politike v Mehiki in Braziliji

  • V letih 2020 in 2021 je ILO v podporo WEA izvedla in objavila oceno političnih pogojev, ki vplivajo na podjetništvo žensk, s poudarkom na trgovinskem in industrijskem sektorju v Mexico Cityju. Ocena je vključevala vrsto 19 izvedljivih priporočil za odpravo institucionalnih vrzeli, ki obstajajo za podjetnice. V Braziliji je ILO sodelovala s Serviçio Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), da bi zagovarjala razvoj podjetništva žensk s paketom komunikacijskih kampanj in kampanj za ozaveščanje, delavnic in dogodkov za krepitev zmogljivosti.

 • Začetek dogodka Women's Entrepreneurship EXPO

  • Leta 2021 je prvi dogodek Women's Entrepreneurship EXPO, ki ga je vodila organizacija UN Women s podporo podjetja Mary Kay, organiziral tabor v regiji Evrope in Srednje Azije (ECA), da bi povečal zmogljivosti podjetnic za privabljanje naložb. To je doseglo vrhunec v Investors Pitch Finale (Finale predstavitve vlagateljev) aprila 2022, kjer je 25 podjetnic iz 9 držav (Turčija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Kazahstan, Kosovo, Kirgizistan, Severna Makedonija, Moldavija in Srbija) predstavilo svoja zagonska podjetja in poslovne načrte v zgodnji fazi, da bi se spoprijelo z enim največjih izzivov, s katerimi se podjetnice soočajo pri razvoju svojih podjetij - dostopom do kapitala. Po svojih predstavitvah so vlagatelji podjetnicam ponudili finančno podporo, mentorstvo in priložnosti za mreženje, da bi jim pomagali povečati obseg poslovanja.

  • Ta mesec je drugi Women's Entrepreneurship EXPO v živo v sodelovanju s PricewaterhouseCoopers, Evropsko banko za obnovo in razvoj in Yildiz Holding, kot del Pospeševalnika ženskega podjetništva in ob podpori družbe Mary Kay, združil podjetnice in poslovne partnerje, da bi mobilizirali in sprejeli predvideti posebne ukrepe za izboljšanje okolja za razvoj podjetništva žensk.

 • Razvoj poslovnih veščin za ambiciozne in že uveljavljene podjetnike

  • Januarja 2022 je bil predstavljen prvi brezplačni spletni program podjetniškega certifikata, ki ga je razvil ITC SheTrades v podporo WEA. Digitalni učni načrt s 27 moduli, ki ga podpira Mary Kay, zajema 7 ključnih stopenj podjetniške poti. Učni načrt, ki je na voljo v angleščini, španščini, francoščini - in kmalu v arabščini, ruščini in kitajščini - je obogaten z 200 videoposnetki, cilj pa je naučiti ambiciozne in uveljavljene podjetnike veščin za načrtovanje in ustanovitev svojih podjetij. Udeleženci se naučijo, kako prevzeti podjetniško kulturo, razviti poslovne ideje in spoznati metodologije zagonskih podjetij, pripraviti poslovni model, oblikovati predstavitev, identificirati vire financiranja, poiskati prave partnerje in mentorje ter sestaviti ekipo.

  • Leta 2022 je organizacija ITU razvila projekt za odpravo vrzeli v digitalnih veščinah med spoloma, tako da ženskam in dekletom zagotovi dostop do brezplačnih, visokokakovostnih učnih modulov, potrebnih za napredek v digitalnem gospodarstvu. Pobuda, ki bo uvedena tekom leta 2023, bo prevedena v več jezikov. Projekt, ki ga podpira družba Mary Kay, vključuje 17 spletnih modulov, kot so splošno usposabljanje digitalnih veščin za ambiciozne in izkušene podjetnice; digitalne veščine za podjetnice v sektorju tekstila in oblačil ter vodstvene veščine za podjetnice v tehnologiji. Ti učni moduli zagotavljajo široko strokovno usposabljanje za vsako podjetnico, ne glede na njeno lokacijo ali poslovno usmeritev.

 • Objava globalnega zagovorniškega povzetka za vključevanje zasebnega sektorja v javna naročila, ki upoštevajo spol

  • Leta 2022 je organizacija UN Women izdala zagovorniški zapis v podporo WEA z naslovom Strateška vrednost javnega naročanja. Zakaj je javno naročanje, ki upošteva spol, poslovno smiselno, in vključila predgovor Deb Gibbins, glavne operativne direktorice pri družbi Mary Kay. V zapisu je poudarjeno, kako imajo gospodarstva boljše možnosti za rast in so bolj odporna na krize, če imajo ženske in moški enake pravice. Predstavlja tudi prepričljive dokaze o koristih krepitve udeležbe žensk v dobavnih verigah zasebnega sektorja za doseganje vključujoče rasti in trajnostnega razvoja. Opravljeno je bilo obsežno posvetovanje s 374 zainteresiranimi stranmi, da bi se ustvarila baza dokazov, zakaj bi morala podjetja sprejeti naročanje, ki upoštevajo spol.

 • Začetek natečaja za inovacije za ustvarjanje digitalnega ekosistema, ki bo bolj vključeval spol

  • Organizacija ITU bo ob podpori družbe Mary Kay naslednji mesec organizirala odprto tekmovanje za inovacije, na katerem bo strokovna žirija izbrala 10 najboljših digitalnih praks in digitalnih rešitev za vzpostavitev ekosistema, ki bo bolj vključeval enakost spolov, za zagonska in velika podjetja, da bi odpravili številne ovire, s katerimi se podjetnice soočajo pri razvoju tehnologij. Zmagovalci bodo pridobili dostop do programa ekosistema digitalnih inovacij, kjer bodo deležni krepitve zmogljivosti in specializiranega mentorstva.

O družbi Mary Kay

Mary Kay Ash, ena prvih žensk, ki je presegla običajno točko kariernega razvoja žensk in "razbila stekleni strop", je leta 1963 ustanovila svoje sanjsko kozmetično podjetje z enim samim ciljem: obogatiti življenje žensk. Te sanje so se razvile v več milijard dolarjev vredno podjetje z milijoni neodvisnih članov prodajnih služb v skoraj 40 državah. Kot družba za razvoj podjetništva si Mary Kay prizadeva opolnomočiti ženske na njihovi poti z izobraževanjem, mentorstvom, zagovorništvom, mreženjem in inovacijami. Družba Mary Kay je predana vlaganju v znanost o lepoti in proizvodnji vrhunskih izdelkov za nego kože, ličil, prehranskih dopolnil in dišav. Družba Mary Kay verjame, da danes bogati življenja za trajnostni jutri, in sodeluje z organizacijami z vsega sveta, ki spodbujajo poslovno odličnost, podpirajo raziskave raka, spodbujajo enakost spolov, ščitijo žrtve nasilja v družini, lepšajo naše skupnosti in spodbujajo otroke, da sledijo svojim sanjam. Izvedite več na marykayglobal.com, poiščite nas na Facebooku, Instagramu in LinkedInu ali nas spremljajte na Twitterju.

________________

1 Harvard Business Review. 2013. "The Global Rise of Female Entrepreneurs."
2 BNP Paribas Wealth Management. 2020. "2020 Global Entrepreneur Report." V skladu s poročilom 2020 je 54 % podjetnic navedlo, da je zmanjšanje ogljičnega odtisa poleg dohodka glavno merilo njihovega uspeha pri vlaganju, v primerjavi s samo 41 % moških.

3 Svetovna banka. 2022. "Women, Business and the Law 2022."
4 Svetovni gospodarski forum. 2022. "Global Gender Gap Report 2022."

5 Evropska investicijska banka. 2020. "Funding women entrepreneurs: How to empower growth."
6 Partnerji vključujejo: Kitajska fundacija za razvoj žensk, Kitajski mednarodni center za gospodarske in tehnične izmenjave, Zveza žensk province Yunnan in vlada okrožja Yongren.

This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005723/en/

Kontaktni podatki

Mary Kay Inc. Služba za korporativno komuniciranje
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com

Vir: Mary Kay Inc.

Večpredstavnostna predstavitev

Deborah Gibbins, glavna operativna direktorica družbe Mary Kay (fotografija z dovoljenjem: Mary Kay Inc.)