O-STA

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami: vsaka peta ženska žrtev nasilja

25. november je od leta 1981 mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Ta datum je bil izbran v čast sestram Mirabal, trem političnim aktivistkam iz Dominikanske republike, ki so bile leta 1960 umorjene po ukazu vladarja države Rafaela Trujilla (1930-1961).

Splošno o nasilju nad ženskami

Eno izmed oblik nasilja, povzročeno tako v partnerskem odnosu kot zunaj njega, je doživela vsaka peta oz. 22 % žensk v starostni skupini 18-74 let.

Najpogostejša oblika je fizično nasilje (vključno z grožnjami). Doživelo ga je 13 % žensk, spolno nasilje pa nekaj več kot 9 % žensk.

9 % žensk, ki so bile žrtve fizičnega ali spolnega nasilja, je zaradi tega utrpelo telesne poškodbe. 6 % žensk je bilo tarča tako resnih oblik nasilja, da so se bale za svoje življenje.

Nasilje zunaj partnerskega odnosa

Tovrstno nasilje je doživelo 16 % žensk.

Izmed 118.300 žensk, ki so od svojega 15. leta starosti doživele nasilje zunaj partnerskega odnosa, jih je bilo žrtev nasilja v zadnjem letu 7.400, v zadnjih petih letih pa 25.900.

Posilstvo zunaj partnerskega odnosa je doživelo nekaj več kot 11.000 žensk v starostni skupini 18-74 let.

O telesnih poškodbah zaradi nasilja zunaj partnerskega odnosa je poročalo 4 % žrtev. Približno 2 % žrtev nasilja zunaj partnerskega odnosa se je zaradi nasilja balo za svoje življenje.

Nasilje v partnerskem odnosu

Nasilje intimnega partnerja je doživela skoraj tretjina žensk, ki so bile kadar koli v partnerskem razmerju.

Nasilje v partnerskih odnosih se ponavadi začne s psihološkim in nadaljuje z drugimi oblikami nasilja. Skoraj vse žrtve so namreč poročale o izkušnjah s to vrsto nasilja v partnerskih odnosih.

Druge oblike nasilja (grožnje, fizično in spolno nasilje) so manj pogoste, vendar imajo resne posledice. Skoraj 7 % žensk, ki so doživele partnersko nasilje, je namreč poročalo o fizičnih poškodbah ali psiholoških posledicah, škodljivih zdravju.

Nasilje v družini

Po podatkih policije je bilo v 2021 umorjenih 6 žensk, povzročitelj je bil v vseh primerih član družine.

Nasilje v družini je od svojega 15. leta starosti doživelo 110.200 žensk, starih 18-74 let.

Delež fizičnega ali spolnega nasilja nad ženskami v družini (15 %) je nekoliko večji od deleža žensk, ki doživljajo istovrstno partnersko nasilje (13 %). To pomeni, da nasilje v družini izvajajo tudi drugi člani družine oz. drugi sorodniki, ki živijo z žrtvijo v istem gospodinjstvu.

Ženske v Ljubljani in Mariboru pogosteje (v 20 %) poročajo o nasilju v družini kot ženske na redkeje naseljenih območjih (okoli 14 %).

Spolno nadlegovanje v delovnem okolju

Skoraj tretjina žensk (32 %), ki so kadar koli delale, je doživela spolno nadlegovanje v delovnem okolju.

Delež je bil najvišji med ženskami v starostni skupini 18-29 let, ki opravljajo delo na področju osebnih storitev (natakarice, kuharice, frizerke ipd.), financ in računovodstva ali prodajno-nabavnega sektorja. V teh poklicih spolno nadlegovanje utrpi vsaka druga ženska, povzročitelji pa so najpogosteje moški, ki niso del delovnega okolja žrtve (npr. stranke).

Zalezovanje

Zalezovanje najpogosteje doživljajo ženske, stare 18-29 let. V tej starostni skupini vsaka četrta ženska poroča, da so jih zalezovale osebe, ki niso njihovi partnerji, pri približno 3 % žensk pa so storilci njihovi (nekdanji ali trenutni) partnerji.

Nasilje v otroštvu

V otroštvu je bila žrtev nasilja svojih staršev skoraj vsaka tretja ženska.

Nekoliko večji delež mater (20 %) kot očetov (18 %) je povzročal verbalno nasilje, pri fizičnem nasilju pa je bilo med povzročitelji več očetov (9 %) kot mater (8 %).

Skoraj 49.000 žensk v starostni skupini 18-74 let je do svojega 15. leta doživelo eno izmed oblik spolnega nasilja. Povzročitelj je bil v 73 % primerov moški, ki so ga poznale.