O-STA

NLB Lease&Go vstopa tudi na trg Severne Makedonije in Srbije

Čas je za novo poglavje lizinških aktivnosti NLB Skupine. Po vstopu NLB Lease&Go na slovenski trg spomladi leta 2020, se je lizing namreč v tolikšni meri pokazal kot primerna dodatna dejavnost, da smo pred kratkim ustanovili novo lizing družbo v Severni Makedoniji ter pridobili vsa potrebna soglasja in kupili lizing družbo v Srbiji.

Lizing je ena od strateških dejavnosti NLB Skupine, vodilne bančne in finančne skupine s sedežem in izključnim strateškim interesom v naši domači regiji, Jugovzhodni Evropi, ki svoje stranke podpira z univerzalnimi rešitvami na področju poslovanja s prebivalstvom, podjetji in investicijskega bančništva. Lizinške storitve članice NLB Skupine NLB Lease&Go, Ljubljana, dopolnjujejo kreditiranje banke ter fizičnim in pravnim osebam omogočajo, da izberejo možnost, ki najbolj ustreza njihovim potrebam, situaciji in željam. Podjetje se ukvarja predvsem s finančnim in operativnim leasingom premičnin, kamor spadajo osebna vozila, lahka in težka tovorna vozila ter oprema. Isti poslovni model in strategija bodo uporabljeni tudi na novih trgih.

V novih družbah za lizing so že vzpostavljene vodstvene in upravljavske strukture, pri čemer v celoti upoštevamo načela korporativnega upravljanja Skupine. Družbi bosta predvidoma s prvimi aktivnostmi začeli že prihodnji mesec, na trgu pa odločneje nastopili januarja 2023.

"Storitve lizinga dobro naslavljajo potrebe strank, zato ni presenetljivo, da smo se odločili to dejavnost postopoma razširiti tudi na druge trge, kjer posluje naša Skupina," pojasnjuje predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. "Prepričani smo, da bo lizing znova postal pomembna poslovna dejavnost Skupine. Ocenjujemo, da bo v zreli fazi z organsko in morda tudi anorgansko rastjo k bilančni vsoti Skupine prispeval več kot milijardo evrov. Naš cilj je, da bi naše lizing družbe v prihodnjih letih postala vodilna podjetja na področju premičnin in da bi prevzela tudi pomembno vlogo na področju mobilnosti na vsakem trgu."